Digwyddiad Iechyd a Lles Staff 2019

Yn dilyn y llwyddiant llynedd, bydd y Brifysgol yn cynnal Digwyddiad Iechyd a Lles Staff ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf 2019 o 10:00 – 15:00 yn Ystafelloedd Medrus, Penbryn.

Yn y neuadd arddangos, bydd arddangoswyr sy’n dychwelyd ynghyd â rhai newydd, a hefyd amrywiaeth eang o weithgareddau, cyflwyniadau a digwyddiadau, gan gynnwys:

  • Siaradwyr mewnol ac allanol
  • Tylino ac aromatherapi
  • Osteopathi
  • Peiriant Dadansoddi’r Corff Llawn
  • Profion pwysau gwaed, colesterol a glwcos
  • Disgownt ar ginio iach
  • Origami
  • Yoga
  • Cyfeiriadu (Ewch i stondin y Ganolfan Chwaraeon i ddysgu sut i gymryd rhan ac i gael y cyfle i ennill dosbarth ymarfer corff rhad ac am ddim)
  • Galwch heibio stondin y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol am gacen a the (cyfraniadau tuag at elusen y Brifysgol) a’r cyfle i drafod eich iechyd a lles gydag Ymgynghorydd Iechyd Galwedigaethol y brifysgol

Eleni, bydd dau weithgaredd cyffrous newydd:

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth

A oes gennych chi lygad am lun da neu a ydych chi’n hoffi cipio’r funud ar eich ffôn clyfar yn ddigymell? Yna, pam na wnewch chi gymryd rhan yn ein cystadleuaeth a rhannu eich llun gyda ni? Fe allech chi ennill £20 i’ch Cerdyn Aber. Mae manylion llawn ar sut i gystadlu yn y fan hyn.

Rhediad /Cerddediad 5km

P’un a ydych yn dymuno cyflawni eich amser personol gorau neu dim ond rhedeg neu gerdded y pellter, cymerwch ran yn Rhediad/Cerddediad 5km i’r staff.  Bydd y Rhediad/Cerddediad hwn yn dechrau am 16:30 yng Nghaeau Chwarae Blaendolau.  Mae’r digwyddiad ar gyfer rhedwyr a cherddwyr profiadol neu glas rhedwyr/gerddwyr, gyda’r nod o gael pawb i gymryd rhan a sylweddoli lles ymarfer.  I gymryd rhan, ewch i’r system fwcio er mwyn derbyn e-bost a fydd yn cynnwys manylion pellach.  Pris mynediad yw £2, a fydd yn cael ei gyfrannu i Elusen y Flwyddyn y Brifysgol.