Tîm Gwasanaethau Gweithwyr

Ar gyfer pob ymholiad am recriwtio a chontractau, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Ffôn: (01970) 62 8555 (Est. 8555)
E-bost: thrstaff@aber.ac.uk 

CWRDD Â'R TÎM

LlunEnwRôl

Sam Morrison, Rheolwr Ansawdd a Chydymffurfiant AD

Sam Morrison Rheolwr Ansawdd a Chydymffurfiant Adnoddau Dynol
Sue Jones-Hughes Cydlynydd Adnoddau Dynol

Toni Hunter Cydlynydd Adnoddau Dynol
Bob McIntyre Cynorthwyydd Adnoddau Dynol 
  Ieuan Edwards Cynorthwyydd Adnoddau Dynol 
  Joe Cioma Cynorthwyydd Adnoddau Dynol 
  Sioned Wyn Cynorthwyydd Adnoddau Dynol  
  Ziggy Edwards Cynorthwyydd Adnoddau Dynol