Tîm Gwasanaethau Gweithwyr

Ar gyfer pob ymholiad am recriwtio a chontractau, defnyddiwch y manylion cyswllt isod;

Ffôn: (01970) 62 8555
E-bost: hr@aber.ac.uk

 

CWRDD Â'R TÎM

LlunEnwRôl

Sam Morrison, Rheolwr Ansawdd a Chydymffurfiant AD

Sam Morrison

Rheolwr Ansawdd a Chydymffurfiant AD

Toni Hunter

Cydlynydd AD

Bob McIntyre

Cynorthwywyr Adnoddau Dynol

Eurgain Mai

Cynorthwywyr Adnoddau Dynol

Holly Dickenson

Cynorthwywyr Adnoddau Dynol

Yvette Evans

Cynorthwywyr Adnoddau Dynol

Ieuan Gregory

Cynorthwywyr Adnoddau Dynol

Jo Foley

Cynorthwywyr Adnoddau Dynol

Helen Davies (Systems)

Cynorthwywyr Adnoddau Dynol

Thomas Aldridge

Cynorthwywyr Adnoddau Dynol