Elizabeth Merriman

Rheolwr Adnoddau Dynol
Photograph of Elizabeth Merriman.

Cyswllt

Ebost: ldd@aber.ac.uk
Rhif Ffon: 01970 622850

Cyfrifoldebau

 

  • Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth & Seicoleg
  • Athrofa Busnes a'r Gyfraith

 

Adrannau a Gwasanaethau
  • Addysg Uwch Cymru Brwsel
  • Cymorth Myfyrwyr
  • Gwasanaethau Gwybodaeth
  • Gwasanaethau'r Campws
  • Ymchwil, Busnes ac Arloesi