Maeth

IechydMae diet cytbwys yn bwysig mewn bywyd bob dydd. Mae'r corff angen ynni i atgyweirio ac ailadeiladu ei hun, ac i'n cadw yn ffit ac yn iach. Mae'r wybodaeth isod yn rhoi rhai manylion ynglŷn â sut i gynnal diet iach, gwefannau  a digwyddiadau defnyddiol.

Mae'r Polisi Iechyd a Lles y Brifysgol ar gael ar:

Polisi Iechyd a Lles

Polisi Maeth

 

 

Iechyd a Lles

Mae maetheg, thrallod meddwl, gweithgaredd corfforol ac ystum corff yn elfennau pwysig yn nhermau lles corfforol a seicolegol.

Digwyddiadau