Rhaglen Hyfforddi Adnoddau Dynol 2019

Dyddiad a Amser 

Teitl y sesiwn

Cyflwynydd

Ystafell

12 Chwefror 2019 14:00-16:30

Cynllun Cyfraniad Effeithiol (CCE)/Cyfnod prawf

Liz Merriman

Ystafell Pwyllgora, Canolfan Ddelweddu

14 Chwefror 2019 14:00-16:30

Cynllun Cyfraniad Effeithiol (CCE)/Cyfnod prawf

Rebecca Kularatne

Carwyn James, F27

26 Chwefror 2019 10:00-12:00

Meistroli Excel

Steve Walsh a Daniel Grant

Huw Owen, C6

12 Mawrth 2019 11:00-13:00

 

Cyfraniad effeithiol at aelodaeth pwyllgorau

Martyn Saycell

MP-3.02, Adeilad Gwyddorau Ffisegol

13 Mawrth 2019 14:00-16:30

 

Rheoli Prosiectau

Debbie Prysor

Llandinam, B22

19 Mawrth 2019 14:00-15:00

Gweini Pwyllgorau ym Mhrifysgol Aberystwyth

 

Geraint Pugh

Ystafell Pwyllgora, Canolfan Ddelweddu

21 Mawrth 2019 10:00-12:30

Sgiliau hanfodol rheolwr effeithiol

Joy Arkley

Ystafell Pwyllgora, Canolfan Ddelweddu

28 Mawrth 2019 11:00-13:00

 

Cadeirio cyfarfodydd

Martyn Saycell

P5-1.64

 

10 Ebrill 2019

14:00-16:30

Hyfforddiant cychwynnol i reolwyr llinell/goruchwylwyr

 

Liz Merriman and Martyn Saycell

Ystafell Pwyllgora, Canolfan Ddelweddu

18 Ebrill 2019 10:00-12:30

Rheoli amser  

Martyn Saycell

Ystafell Pwyllgora, Canolfan Ddelweddu

30 Ebrill 2019 14:10-16:30

Gweini Pwyllgorau ym Mhrifysgol Aberystwyth - Cyfrwng Cymraeg 

Geraint Pugh

p5, 1.64

9 Mai 2019 14:10-16:30

Cynllun Cyfraniad Effeithiol (CCE)/Cyfnod prawf - Cyfrwng Cymraeg

Liz Merriman

IBERS Penglais, 0.30

15 Mai 2019 14:00-16:30

Rheoli Perfformiad Staff

Liz Merriman and Rebecca Kularatne

Ystafell Pwyllgora, Canolfan Ddelweddu

23 Mai 2019 10:00-12:30

 

Cynnal sgwrs anodd

 

Liz Merriman and Martyn Saycell

IBERS 0.31

4 Mehefin 2019 14:10-16:30

Gofalu amdanoch eich hun

Heather Hinkin

IBERS 0.30

6 Mehefin 2019 14:10-16:30

Cadeirio cyfarfodydd - Cyfrwng Cymraeg 

Mari Elin Jones

p5 1.64 

12 Mehefin 2019 10:00-12:30

Hyfforddiant Pendantrwydd

 

Liz Merriman and Joy Arkley

Ystafell Pwyllgora, Canolfan Ddelweddu

9 Gorffennaf 2019 14:00-16:30

Sut i ysgrifennu disgrifiad swydd / manyleb unigolyn

Rebecca Kularatne and Joy Arkley

Ystafell Pwyllgora, Canolfan Ddelweddu

5 Awst 2019 10:00-12:30

Cyflogaeth Foesegol ac Arferion Recriwtio

 

Lucy Stonebridge and Bob McIntyre

Ystafell Pwyllgora, Canolfan Ddelweddu

6 Awst 2019 10:100-12:30

Cyflogaeth Foesegol ac Arferion Recriwtio - Cyfrwng Cymraeg 

Ieuan Gregory 

Llandinam, B20

13 Awst 2019 14:00-16:30

Cyfraniad effeithiol at aelodaeth pwyllgorau

Martyn Saycell

Ystafell Pwyllgora, Canolfan Ddelweddu

9 Medi 2019 10:00-12:30

Cadeirio cyfarfodydd

Martyn Saycell

Ystafell Pwyllgora, Canolfan Ddelweddu

Cyfarwyddiadau ar gyfer bwcio ar gwrs

Canlyniadau  Dysgu 

Canlyniad Dysgu Hyfforddiant Cynllun Cyfraniad Effeithiol (CCE) a Chyfnod Prawf 

CD Meistroli Excel

CD Cyfraniad effeithiol at aelodaeth pwyllgorau a gweithgareddau tîm

CD Cyflwyniad i Reoli Prosiectau

CD Gweini Pwyllgorau ym Mhrifysgol Aberystwyth

CD Sgiliau hanfodol rheolwr effeithiol

CD Cadeirio Cyfarfodydd

CD Hyfforddiant cychwynnol i reolwyr llinell goruchwylwyr

Canlyniad Dysgu Rheoli Amser

CD Rheoli Perfformiad Staff

CD Cynnal sgwrs anodd

CD Hyfforddiant Pendantrwydd

CD Ymdopi â Newid Gwytnwch

CD Dangosydd math Myers-Briggs (MBTI) fel offeryn rheoli gwrthdaro

CD Sut i ysgrifennu disgrifiad swydd manyleb unigolyn

CD Cyflogaeth Foesegol ac Arferion Recriwtio