CHA

Cysylltiadau

Digwyddiadau

Diogelwch Tân

  • Mae un o’m gweithwyr yn feichiog. A oes raid i mi wneud rhywbeth?
  • Clywais nad oes hawl gennym gael Coeden Nadolig yn yr Adran. Onid yw Iechyd a Diogelwch wedi mynd o’i go?
  • Gwresogyddion tân o Tegell?

Diogelwch Cyffredinol yn y Gwaith