Newyddion Diweddaraf

Diwrnod Heb Blastig 25.10.18...

Byddwn yn cynnal Diwrnod heb Blastig ar Ddydd Iau 25 Hydref, yn cynnwys amrywiaeth o gyflwyniadau byr gan fusnesau lleol a budd-deilwyr, wedi’i ddilyn gan sesiwn holi ac ateb agored.

Ardystiad Prifysgol Di-Blastig...

Ym mis Mai 2018 gwnaeth Grŵp Gweithredol y Brifysgol a’r Cyngor gymeradwyo cefnogi gwaith i ddod yn un o’r prifysgolion cyntaf yn y DU i gael Ardystiad Di-Blastig.

Dyletswydd Prevent...

Dylai pob cydweithiwr feddu ar ymwybyddiaeth o ofynion y Canllaw Dyletswydd Prevent. Cewch rhagor o wybodaeth yma.

Polisi Teithio...

Dylai staff gyfarwyddo'u hunain gyda gofynion Polisi Teithio'r Brifysgol, sydd ar gael yma.

Polisi Gweithio ar eich Pen eich Hun...

Mae Polisi Gweithio ar eich Pen eich Hun yn awr ar gael, y dylai cydweithwyr gyfarwyddo'u hunain ag ef. Mae'r Polisi a'r canllawiau cynorthwyol ar gael yma.

Gwybodaeth Teithio...

Dylai cydweithwyr roi ystyriaeth i pob cyngor yn ymwneud â theithio ar gyfer pwrpas busnes y Brifysgol. Mae gwybodaeth, gan gynnwys yr Hysbysiadau Risg Teithio Diweddaraf, ar gael ar wefan yr Adran Gyllid yn: http://www.aber.ac.uk/cy/finance/general-information/insurance/.