Gweithdrefnau ac Arferion

Dolenni Cyflym i Weithdrefnau a Ffurflenni PA

Mynegai Teitl
S001 S001 General Risk Assessment (.pdf)
S001F General Risk Assessment Form (.doc)
S002 S002 Reporting of Incidents and Cases of Occupational Ill Health (.pdf)

S002F_C

S002F_C Ffurflen Cofnodi Digwyddiad A Iechyd Galwedigaethol  (.pdf)

S003 S003 Display Screen Equipment: Assessment of Workstations and Work Activities of Users (.pdf)
S004 Gweithdrefn Ymchwilio Ddigwyddiadau (ar gyfer Swyddfa ID&A) 
S004F Ffurflen Ymchwilio Ddigwyddiadau (ar gyfer Swyddfa ID&A)
S006 S006 Safety Information for New or Expectant Mothers (Risk Assessment Review) (.pdf)
S006F S006F Risk Assessment Checklist for New or Expectant Mothers (.doc)
S007 S007 Responding to Emergencies: Directions for Users of University Rooms (.pdf)
S008 S008 Safety in Fieldwork (.pdf)
S009 S009 Room & Space Allocation - Hazard Identification (.doc)

S010F_C

Adroddiad Cychwyn Cyflogaeth Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (PDF) 

Adroddiad Cychwyn Cyflogaeth Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (Word)

S012F

Work Experience over 18 checklist
SProc002   (.pdf)

Hysbysiad Diogelu Data: Mae'r Tîm Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd yn ymroddedig i ddiogelu data personol trwy gydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data ac arfer gorau. Am fanylion ynghylch sut yr ydym yn rheoli eich data personol, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/hse/gwybodaeth-am-ddiogelu-data/