Gweithio ar eich pen eich hun

Dylid osgoi gweithio ar eich pen eich hun os oes modd yn y byd, oherwydd y risg ychwanegol y gall hyn ei achosi. Er, fe gydnabyddir y gall bod sefyllfaoedd lle na ellir osgoi gweithio ar eich pen eich hun.

Mae gan gyflogwyr ddyletswydd cyfreithiol i asesu pob risg i iechyd a diogelwch, gan gynnwys y risg o weithio ar eich pen eich hun. Os yw’r asesiad risg yn dangos nad yw’n bosib i’r gwaith gael ei wneud yn ddiogel gan weithiwr ar ei b/phen ei hun, yna bydd rhaid sefydlu trefniadau eraill.

Mae’r camau i’w cymryd wrth asesu gweithio ar eich pen eich hun yn cynnwys:

  • Adnabod y perygl
  • Gwerthuso’r risg
  • Camau rheoli
  • Arolygu a gwerthuso

Mae'r pethau y gallwch eu hystyried er mwyn sicrhau nad yw pobl sy'n gweithio ar eu pennau eu hunain mewn perygl yn cynnwys:

  • Asesu'r ardaloedd o risg gan gynnwys trais, codi a chario, addasrwydd meddygol yr unigolyn i weithio wrth eu pennau'u hunain, ac os yw'r gweithle ei hun yn cyflwyno risg iddynt;
  • Y gofynion ar gyfer hyfforddiant, lefel y profiad, a sut orau i fonitro a goruchwylio;
  • Gwneud yn siwr eich bod yn gwybod beth sy'n digwydd, gan gynnwys cael systemau mewn lle er mwyn cadw mewn cysylltiad a nhw. 

Polisi

Canllawiau Pellach