Taflenni Archwilio Cerbydau / Offer yn Ddyddiol

Gwelwch isod dolenni i lawrlwytho taflenni gwirio yn ddyddiol i'w defnyddio gyda phob cerbyn neu offer y Brifysgol:

Taflen Archwilio Cerbydau yn Ddyddiol

Taflen Archwilio’r Peiriant Telesgopig yn Ddyddiol

Taflen Wirio Archwilio Tractorau yn Ddyddiol