Cyrsiau Hyfforddi Awdurdodedig

Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch o fod yn un o’r darparwyr diweddaraf ar gyfer hyfforddiant awdurdodedig y Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (IOSH) yng Nghanolbarth Cymru. Ceir cydnabyddiaeth ryngwladol i gyrsiau IOSH ac fe’i ystyrir yn un o arweinwyr y farchnad am hyfforddiant iechyd a diogelwch. Mae ein ymarferwyr iechyd a diogelwch profiadol yn falch o allu cynnig y cysiau IOSH Rheoli’n Ddiogel ac IOSH Gweithio’n Ddiogel uchel eu clôd.

Cwrs undydd yw Gweithio’n Ddiogel sy’n rhoi cyflwyniad i iechyd a diogelwch i bobl ar unrhyw lefel, yn unrhyw sector. Mae’n canolbwyntio ar arferion gorau, ac yn gofyn i unigolion ystyried pwysigrwydd iechyd a diogelwch yn y gweithle, a gofyn iddynt feddwl sut y gallent, drwy eu hymddygiad fel unigolion, wneud gwahaniaeth i iechyd a diogelwch.

Mae Rheoli’n Ddiogel yn gwrs pedwar diwrnod i reolwyr ac arolygwyr, ac mae’n canolbwyntio ar y camau ymarferol sydd angen eu cymryd i reoli iechyd a diogelwch o fewn eu timau. Bydd y cwrs yn dangos sut mae ystyrion iechyd a diogelwch yn rhan angenrheidiol o swyddogaeth reolaethol neu arolygol.

Cyrsiau Nesaf

Cwrs Hyd Dyddiadau
IOSH Rheoli'n Ddiogel 4 diwrnod 3, 4, 10 & 11 Gorffennaf 2017

Am wybodaeth pellach yn ymwneud ag unrhyw o'r cyrsiau hyfforddiant a gynigir, gwelwch y llyfryn Cyrsiau Hyfforddi Iechyd a Diogelwch Prifysgol Aberystwyth

Yr Hyfforddwyr

Llyr Jones

Mae Llyr Jones, Ymgynghorydd Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn ymarferydd ac hyfforddwr iechyd a diogelwch dwyieithog, â phrofiad mewn rheoli ac archwilio Systemau Rheoli Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol mewn diwydiant. Mae Llyr hefyd yn aelod graddedig IOSH.

Cysylltwch â Ni

Os hoffech dderbyn unrhyw wybodaeth bellach yn ymwneud ag unrhyw o’r Cyrsiau Hyfforddi Awdurdodedig IOSH, cliciwch yma.