Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

Croeso i wefan yr Adran Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd. Mae’r Adran Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd yn hyrwyddo materion iechyd a diogelwch o fewn y Brifysgol drwy weithredu polisïau iechyd a diogelwch,  darparu  gwasanaeth  cynghori,  datblygu  arferion  gorau  a  monitro  materion gweithredol cysylltiedig.  Mae’r Tîm Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd yn croesawu unrhyw ymholiadau a gallant gynghori ar unrhyw o’r meusydd gweithredol canlynol: