Amdanom Ni

IBERS yn ganolfan ymchwil a dysgu a gydnabyddir yn rhyngwladol

Mae Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ( IBERS ) yn ganolfan ymchwil a dysgu a gydnabyddir yn rhyngwladol a sydd yn darparu sylfaen unigryw ar gyfer ymchwil mewn ymateb i heriau byd-eang megis diogelwch bwyd, bio-ynni a chynaliadwyedd, ac effeithiau newid hinsawdd. Mae gwyddonwyr IBERS yn cynnal ymchwil sylfaenol, strategol a chymhwysol o genynnau a moleciwlau i organebau a'r amgylchedd.

Mae rhagoriaeth addysgu yn cael ei gydnabod gan sgoriau rhagorol yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) 2017, gyda 91% am fodlonrwydd myfyryr (ACM, 2017).  Mae'r data cyflogadwyedd diweddaraf hefyd yn dangos bod 97% o raddedigion IBERS mewn gwaith neu astudio pellach chwe mis ar ôl gadael Prifysgol Aberystwyth (DLHE 2017).

Mae IBERS yn derbyn cyllid ymchwil strategol gan y Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Biotechnoleg a Biolegol (BBSRC) i gefnogi ymchwil a yrrir gan genhadaeth tymor hir, ac mae'n aelod o Sefydliad Cenedlaethol y Biowyddorau. Mae IBERS yn elwa hefyd o gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru , DEFRA a'r Undeb Ewropeaidd.

Gyda 360 o aelodau o staff , IBERS yw'r Athrofa fwyaf o fewn Prifysgol Aberystwyth, gan addysgu 1,350 o fyfyrwyr israddedig a mwy na 150 o fyfyrwyr ôl-raddedig, ac mae'n gartref i Ganolfan Genedlaethol Ffenomeg Planhigion, a Chanolfan Ragoriaeth ar gyfer Bioburo BEACON - partneriaeth £ 20miliwn rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor a Abertawe.

Dyfarnwyd gwobr “Excellence with Impact” Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Biotechnoleg a Biolegol  (BBSRC) i IBERS yn 2011.

Mae IBERS yn gweitho gyda phartneriaid academaidd a diwydiannol, yn datblygu a chyfieithu ymchwil biowyddoniaeth arloesol a chanfod atebion i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd, clefydau planhigion ac anifeiliaid, a darparu ynni adnewyddiadwy a sicrwydd bwyd a dwr. Cael gwybod mwy am y effaith economaidd a chymdeithasol IBERS.

Dyma ein prif gefnogwyr ariannol: