Ein Adnoddau

Mae gan IBERS hanes hir o fuddsoddi’n sylweddol mewn cyfleusterau.

O’r herwydd, gall staff a myfyrwyr IBERS ddefnyddio ystod aruthrol o’r offer diweddaraf mewn labordai o’r radd flaenaf. Ar ben hynny, mae lleoliad daearyddol IBERS yn cynnig mynediad diguro i gynefinoedd naturiol a thirweddau a reolir. Yn gymar i hyn oll y mae’r adnoddau llyfrgell rhagorol (gan gynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru gerllaw) a’r rhwydwaith TG sydd ar gael i’r Brifysgol gyfan.