IBERS Gogerddan

Er mwyn ein galluogi i ymgysylltu â’r cyhoedd mae Adeilad IBERS ar Gampws Gogerddan yn darparu cyntedd cymunedol a gofod arddangos, man cymdeithasol yn ogystal ag ardal awyr agored yng ngardd y Sgwâr Academaidd.

Mae’r Cyntedd Cymunedol ar y llawr daear yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwahanol arddangosfeydd drwy gydol y flwyddyn. Darperir peiriannau gwerthu ac oeryddion dŵr ar gyfer staff ac ymwelwyr.

Mae Gerddi’r Sgwâr Academaidd yn cynnwys 6 mainc wedi’u gosod o amgylch cwrt canolog wedi’i dirlunio. Amgylchynir y gerddi gan y Waliau Gwyrdd ac maent yn agored i’r ffordd fawr, felly mae modd cyrraedd atynt unrhyw bryd heb orfod mynd trwy unrhyw rwystrau. Rheolir mynediad i’r ardaloedd preifat drwy ddefnyddio cardiau allwedd, a ddarperir i’r staff perthnasol.

  • Y Sgwâr Academaidd – 456 m2 – 15% o ardal y gerddi
  • Man cymunedol – 299 m2 – 12.5% o’r ardal fewnol

Mae’r adeilad newydd hwn wedi’i adeiladu ac yn cael ei redeg ar lefel hynod gynaliadwy. Yn wir, rhagwelir y bydd 21% o’r holl ddŵr a ddefnyddir yn yr adeilad yn cael ei ddarparu gan ddŵr glaw neu ddŵr llwyd. Mae’r adroddiad adeiladu isod yn manylu’r sgôr rhagoriaeth BREEAM a ddyfarnwyd i’r datblygiad hwn:

Mae derbynfa Adeilad IBERS ar agor o 8.30 tan 5.00yp dydd Llun i ddydd Gwener.  Os oes unrhyw grwpiau am ddefnyddio’r cyntedd/ man arddangos bydd angen iddynt archebu ymlaen llaw drwy gysylltu ag Gweinyddwr Cyfarwyddiaeth IBERS ar 01970 823022.