IBERS Penglais

Er mwyn ein galluogi i ymgysylltu â’r cyhoedd mae Adeilad IBERS ar Gampws Penglais yn darparu cyntedd cymunedol a man arddangos, caffi ac ystafell arlwyo, ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau seminar yn ogystal ag ardal eistedd awyr agored yng ngardd y Sgwâr Academaidd a’r caffi.

Mae’r adeilad newydd hwn wedi’ adeiladu ac yn cael ei redeg ar lefel hynod gynaliadwy. Yn wir, rhagwelir y bydd 35% o’r holl ddŵr a ddefnyddir yn yr adeilad yn cael ei ddarparu gan ddŵr glaw a dŵr llwyd. Mae’r adroddiad adeiladu isod yn cynnwys manylion am y sgôr rhagoriaeth BREEAM a ddyfarnwyd i’r datblygiad hwn:

IBERS Bach

Cyfleusterau a Rennir

Mae caffi IberBach ar agor i’r cyhoedd o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac mae ar agor o 9yb tan 6yp (yn ystod y tymor) a rhwng 9yb tan 5yp y tu allan i’r tymor. Ceir ardaloedd wedi’u tirlunio ac ardaloedd eistedd allanol yng nghefn y Caffi, ac o flaen yr adeilad. Mae yna 4 ystafell seminar sy’n cynnig cynlluniau eistedd hyblyg ar gyfer rhwng 24 a 54 o bobl, pob un ohonynt yn cynnwys cyfleusterau taflunio data. Mae’r 4 ystafell hefyd yn cynnwys mynediad i bobl anabl a system dolenni sain. Rheolir mynediad i’r ardaloedd nad ydynt yn gyhoeddus drwy ddefnyddio cardiau allwedd, a ddarperir i’r staff perthnasol.‌

  • Gofod Cymunedol – 217 m2 – 11.9% o arwynebedd yr adeilad
  • Ardal y Gerddi – 871 m2 – 33% o arwynebedd y safle

Mae derbynfa IBERS ar agor o 8.30 tan 5.00yp, dydd Llun i ddydd Gwener.  Os bydd unrhyw grwpiau am ddefnyddio’r cyntedd/man arddangos bydd angen iddynt archebu ymlaen llaw drwy gysylltu â’r Swyddfa Amserlennu ar 01970 621986.