Beth sy'n llechu mewn ‘fatberg’?

23 Ebrill 2018

Bydd arbenigwyr ym maes parasitoleg o Brifysgol Aberystwyth yn cymryd rhan yn rhaglen Channel 4 ‘Fatberg Autopsy: Secrets of the Sewers’, a fydd yn cael ei darlledu am 9 yr hwyr nos Fawrth 24 Ebrill 2018.

Bygythiad tonnau gwres morol i gydbwysedd ecolegol cefnforoedd

11 Ebrill 2018

Mae ecolegwyr morol wedi rhybuddio bod cynnydd yn nifer a pharhad tonnau gwres morol yn fygythiad i gydbwysedd ecolegol y cefnforoedd.

Ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn astudio gwytnwch amaethyddiaeth y DU

09 Ebrill 2018

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio gwaith ffermwyr yng Nghymru fel rhan o astudiaeth ar draws yr Undeb Ewropeaidd (UE) i wytnwch y diwydiant amaeth a'i allu i ymateb i newid.

IBERS, Prifysgol Aberystwyth oedd y dewis naturiol i fyfyrwraig MBiol Bioleg y Môr a Dŵr Croyw

09 Ebrill 2018

Mae Sasha Bannister yn ei blwyddyn olaf o'i chwrs Meistr Integredig (MBiol) ym Mioleg y Môr a Dŵr Croyw, ac mae'n esbonio sut mai Aberystwyth yw'r lleoliad perffaith i'w hastudiaethau a'i gwaith ymchwil.

Academyddion o Aberystwyth ar baneli Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

25 Ebrill 2018

Mae pedwar academydd blaenllaw o Brifysgol Aberystwyth wedi’u dewis fel aelodau o banel Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021.

Dathlu Blwyddyn y Môr ar Ddiwrnod Ewrop yn y Bandstand yn Aberystwyth

30 Ebrill 2018

Bydd Prifysgol Aberystwyth a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dathlu Diwrnod Ewrop ar ddydd Mercher 9 Mai 2018 gydag arddangosfa o ymchwil morol yn y Bandstand yn Aberystwyth.

Rhaglen Today BBC Radio 4 ar y campws

16 Mai 2018

Bydd prif raglen newyddion a materion cyfoes BBC Radio 4, Today yn darlledu'n fyw o Brifysgol Aberystwyth fore Iau 17 Mai 2018.

Myfyrwyr yn creu cysylltiad Dylan Thomas

21 Mai 2018

Os yw Hawl Tramwy Cyhoeddus yn cyfuno golygfeydd arfordirol a mynyddoedd gwych, yn cwmpasu tir fferm, cymoedd coediog a nentydd byrlymus, yn darparu llwybr oddi ar y ffordd rhwng pentref arfordirol a phentref bach mewndirol ac, ar ben hyn oll, gyda chysylltiadau hanesyddol â pherson llenyddol, yna mae'n haeddu gofal. Mae'r llwybr dan sylw yn rhedeg o Lanon tuag at Pennant.

Gwobr Aur Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu i Brifysgol Aberystwyth

06 Mehefin 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ennill Aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr (FfRhA) a gyhoeddwyd heddiw ddydd Mercher 6 Mehefin 2018.

Gwyddonydd môr o Aberystwyth yn ymuno â thaith i’r Arctig

14 Mehefin 2018

Mae biolegydd môr o Brifysgol Aberystwyth yn ymuno ag astudiaeth ryngwladol i effaith newid yn yr hinsawdd ar ecosystem Cefnfor yr Arctig sy’n codi hwyl yr wythnos hon.

Ymchwil newydd i helpu ffermwyr i ymladd llyngyr

Mae ymgais i helpu i arbed miliynau o bunnoedd i ffermwyr ym Mhrydain, trwy gyfyngu ar ymwrthiant i gyffur allweddol ar gyfer lles defaid a gwartheg, yn cael ei arwain gan fyfyrwraig  ôl-raddedig sy’n cael ei chefnogi gan Hybu Cig Cymru (HCC).

Dysgwyr Cymraeg gorau’r Canolbarth yn cael eu gwobrwyo ar faes yr Eisteddfod

02 Awst 2022

Mae teulu o Dal-y-bont yng Ngheredigion ac aelod o staff y Llyfrgell Genedlaethol ymysg y rheini sydd wedi derbyn gwobrau am fod y dysgwyr Cymraeg gorau yn y Canolbarth.