Menter Partneriaeth Ysgol-Prifysgol: Prosiect Rhwydwaith Cynaliadwyedd Cymru (SusNet)

Mae’r prosiect SusNet yn ceisio cyflwyno ymchwil i ddisgyblion 16 oed a hŷn mewn ysgolion a cholegau yng Ngheredigion a’r ardal leol gyfagos.
Caiff y prosiect ei gyllido gan Gynghorau Ymchwil y DU.

IBERS yw’r brif athrofa yn y Brifysgol sy’n cyflwyno’r prosiect ac mae’n cynnig y canlynol i fyfyrwyr Safon Uwch:

  • Unedau academaidd byr a arweinir gan ymchwil i gyfoethogi a chyffroi’r cwricwlwm Safon Uwch ym meysydd:
    • Bioleg
    • Cemeg
    • Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
  • Dull cymysg o ddysgu sy’n cynnwys cyswllt wyneb i wyneb (megis sesiynau ymarferol) a gweithgareddau dysgu ar-lein
  • Amgylchedd dysgu hwyliog, anffurfiol a rhyngweithiol
  • Cyllid i dalu am gostau teithio’r disgyblion a lluniaeth

Caiff yr unedau eu dysgu ar amser sy’n gyfleus i’r disgyblion a’r athrawon (er enghraifft, eleni mae’r ysgolion wedi gofyn i rai unedau gael eu dysgu y tu allan i oriau ysgol).

Mae cyllid ar gael hefyd i dalu am gostau athrawon cyflenwi a datblygu cyrsiau datblygu proffesiynol parhaus.

Os ydych chi’n ysgol, coleg, disgybl neu riant â diddordeb ac eisiau rhagor o wybodaeth am y prosiect SusNet cysylltwch â Dr Paula Hughes pah15@aber.ac.uk.

 

Mae’r ffotograffau’n dangos disgyblion Safon Uwch o Ysgol Aberaeron a Ysgol Bro Pedr, ynghyd ag ymchwilwyr o’r Brifysgol, yn cymryd rhan ym modiwlau Bioleg a Chemeg SusNet.