Menter

Mae partneriaeth gyda’r sector diwydiannol a phreifat yn helpu i sicrhau bod ymchwil IBERS yn parhau’n atebol ac yn berthnasol i anghenion diwydiannol.

Gall gwyddonwyr entrepreneuraidd IBERS fanteisio ar gyfleusterau a chefnogaeth sydd gyda’r gorau yn y byd i ddatblygu cynghreiriau a chysylltiadau strategol gyda diwydiant:

Gwybodaeth bellach

Gweithgareddau Ymestyn Allan