BIOLEG SY’N Cyflawni Rhif 2 - 2017

Cynnwys

Amgylchedd IACH

1. Datblygu prosesau diwydiannol ar gyfer y bio-economi sy’n datblygu (Donnison)
2. Effaith newid yn yr hinsawdd ar amaethyddiaeth anifeiliaid cnoi cil yn y DG (Newbold)
3. Biomas Cadwraeth a’i botensial fel porthiant bioynni i Gymru (Fraser)

Anifeiliaid a Phlanhigion IACH

4. Gwneud y gorau o mathau o geirch ar gyfer gofynion defnyddiwr terfynol (Marshall)
5. Dilyniannu genom y feillionen goch (Skøt)
6. Hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o fridwyr planhigion mewn sgiliau ymchwil sy’n berthnasol i ddiwydiant (Thorogood)

Busnes IACH

7. Cynorthwyo i olrhain cig yn y gadwyn gyflenwi gyda phrofion genetig (Hegarty)
8. Porthiant a dyfir gartref fel bwyd protein cynaliadwy (Marley)
9. Cyflwyno cyfleoedd hyfforddiant ac addysg arloesol i ffermwyr (Spittle)

Pobl IACH

10. Lleihau heintiau Campylobacter mewn cywion i leihau’r perygl o wenwyn bwyd (Pachebat)
11. Cig a llaeth iachach – cysylltu microbioleg y rwmen a bridio planhigion (Shingfield / Morales)
12. Cynyddu dealltwriaeth y cyhoedd ynghylch bregusrwydd ymhlith oedolion hŷn a sut i’w atal (Arkesteijn)
13. Golwg lliw ac atyniad ymhlith pryfaid tsetse: peirianneg lliwiau i greu’r dyfeisiau rheoli gorau posib (Santer)

Lawrlwythwch y cyhoeddiad llawn