Cynnwys

Pobl iach

1. Ceirch iachach i gael deiet iach (Marshall)
2. Miled perlog a diabetes (Yadav)
3. Biofarcwyr deiet (Draper)
4. Parasitiaid (Hoffmann)

Busnes iach

5. Miscanthus (Clifton-Brown)
6. Burum i gael cwrw gwell (Davey)
7. Cennin Pedr (Fraser)

Amgylchedd iach

 8. Iechyd pridd (Marley)
 9. Glaswellt llifogydd (Humphreys)
10. Amddiffynfeydd yr arfordir (Moore)

Anifeiliaid a phlanhigion iach

11. Gwrth-ficrobau’r rwmen (Huws)
12. Glaswellt uchel ei siwgr (Lovatt)

 Lawrlwythwch y cyhoeddiad llawn