IBERS Gwybodaeth ac Arloesedd

Mae’r papurau yn yr IBERS Gwybodaeth ac Arloesedd yn esbonio gwaith sampl fechan o raglenni ymchwil yn IBERS. Maent yn amlygu’r amrywiaeth eang o ddulliau ac arbenigedd gwyddonol sydd ar gael yn y Sefydliad, ac yn pwysleisio’r gwerth y mae’r adran yn ei roi ar gysylltu ymchwil sylfaenol â materion sydd â phwysigrwydd strategol yn allanol, yn ogystal â phwysleisio’r elfen ryngwladol sydd yn nodwedd o’r astudiaethau a’r ymchwil i feysydd bioleg, yr amgylchedd a chefn gwlad yma yn Aberystwyth ers y cychwyn cyntaf.

 

IBERS Gwybodaeth ac Arloesedd Rhif 5 (2012)

IBERS Gwybodaeth ac Arloesedd Rhif 4 (2011)

IBERS Gwybodaeth ac Arloesedd Rhif 3 (2010)

IBERS Gwybodaeth ac Arloesedd Rhif 2 (2009)

IBERS Gwybodaeth ac Arloesedd Rhif 1 (2008)