Ymchwil

Ymchwil sydd yn Arwain y byd...

Mae Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ( IBERS ) yn ganolfan ymchwil a dysgu a gydnabyddir yn rhyngwladol a sydd yn darparu sylfaen unigryw ar gyfer ymchwil mewn ymateb i heriau byd-eang megis diogelwch bwyd, bio-ynni a chynaliadwyedd, ac effeithiau newid hinsawdd. Mae gwyddonwyr IBERS yn cynnal ymchwil sylfaenol, strategol a chymhwysol o genynnau a moleciwlau i organebau a'r amgylchedd.

Rhannwyd gwaith ymchwil IBERS yn ôl tair thema graidd a nifer o grwpiau ymchwil cydberthnasol:

Animal Systems

Aquatic, Behavioural and Evolutionary Biology (ABEB) 

Biomass Conversion and Biorefining

Breeding Methodologies, Reproductive Biology, Epigentics

Diet Exercise and Health

Ecology & Evolution

Herbivore Gut Ecosystems

Microbiology

Molecular Biosystems

Parasitology

Plant Biology for the Sustainable Bio economy

Plant Genome and Chromosome Biology

Public Good and Abiotic Stress Breeding

Gwybodaeth

Ymchwil uwchraddedig yn IBERS
Gwasanaethau i Ymchwilwyr
Cyhoeddiadau IBERS