Canolfan a Labordai Milfeddygol1

VetHub1

“Canolfan Arloesi a fydd yn darparu Adnoddau Bio-ddiogel / Iechyd Anifeiliaid, gyda chymorth yr EU gwerth £4.2m”

  • Llwyfan ymchwil a hyrwyddir gan fasnach; yn cydweithio â diwydiant i gynllunio cynhyrchion arloesol
  • Hyrwyddo a diogelu iechyd anifeiliaid a phobl drwy ddatblygu diagnosteg a brechlynnau newydd
  • Labordai CL2/CL3 a swyddfeydd modern, â’r cyfarpar diweddaraf

“Mae gan brifysgolion ran bwysig i'w chwarae wrth ddatblygu ymchwil sy'n effeithio ar y cymunedau maent yn eu gwasanaethu. Bydd y labordai newydd yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i economi cefn gwlad ac i'r diwydiant da byw yma yng Nghymru a'r tu hwnt, ac rydym yn falch o gael cydweithredu ar y prosiect hwn â phartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, Canolfan Milfeddygaeth Cymru a phartneriaid eraill.” Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure