Y Croeso Mawr a’r Wythnos Ymgartrefu

Croeso i flwyddyn academaidd 2021/22. Rydym wedi creu'r dudalen hon i'ch helpu i lywio'ch wythnos gyntaf gyda ni ym Mhrifysgol Aberystwyth. P'un a ydych chi'n dychwelyd i astudio gyda ni neu'n fyfyriwr newydd sy'n ymuno â'n hadran, rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi yn ystod y Croeso Mawr a'r Wythnos Ymgatrefu. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Location
(Online or physical location)

Wythnos yn dechrau 13/09/2021

Manylion pellach i’w ebostio

Cyn i chi cyrraedd

Rhai awgrymiadau a chyfle i ofyn unrhyw gwestiynau

 

Ar lein

27/09/2021

10:00

Achlysur croeso ar gyfer eich sgim gradd

Croeso

I’w gadarnhau

27/09/2021

11:00

Cwrdd a’ch tiwtor personol

Cwrdd a’ch tiwtor personol a’ch grwp tiwtor

I’w gadarnhau

27/09/2021

12:00

Gweithgaredd grŵp gradd

 

Naill ai yn eich grŵp tiwtoriaid, neu fel cynllun, gweithgaredd byr i ddod i adnabod eich gilydd ychydig.

 

I’w gadarnhau

28/09/2021

10:00

Croeso i’r Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd a Croeso i IBERS Sgyrsiau Croeso gan Yr Athro Hazel Davey ac yr Athro Neil Glasser

Ar lein

28/09/2021

11:00

Cwis y dre a’r campws Trefnwch eich grŵp eich hun, neu fel grŵp tiwtor personol, ac archwiliwch y campws a Aber gyda'i gilydd 

I’w gadarnhau

29/09/2021

Trwy’r dydd – manylion pellach i’w ebostio

Dydd Sgiliau Astudio Diwrnod gydag amrywiaeth  o sgyrsiau a gwybodaeth am y llyfrgell, cymorth i fyfyrwyr a llawer o awgrymiadau ar sut i baratoi ar gyfer yr wythnos nesaf. 

I’w gadarnhau

30/09/2021

Trwy’r dydd – manylion pellach i’w ebostio

Dydd Gweithgareddau Cynllun Gradd Diwrnod lle byddwch chi'n cael cyfle i ymuno ag un neu fwy o weithgareddau sy'n benodol i'r cynllun a dod i adnabod cyd-fyfyrwyr. 

I’w gadarnhau

01/10/2021

Trwy’r dydd – manylion pellach i’w ebostio

Cerdded, ymarfer corff neu fwynhau'r awyr agored er lles  Diwrnod lle gallwch archwilio amgylchoedd Aberystwyth, mynd am dro, neu wneud rhywfaint o ymarfer corff. Ar eich pen eich hun, mewn grŵp bach, neu fel rhan o weithgaredd wedi'i drefnu. 

I’w gadarnhau

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Location
(Online or physical location)

29/09/2021

10:00-11:00

Croeso i myfyrwyr Uwchraddedig y Cyfadran 

Cyflwyniad i ddiwylliant ymchwil, ymarfer a throsolwg o grwpiau ymchwil gan

PVC y Cyfadran

I’w gadarnhau

29/09/2021

11:00-13:00

Sesiwn cyflwniad a cyngor IBERS

Sesiwn cyflwniad a cyngor IBERS  ar gyfer myfyrwyr PhD a MPhil

I’w gadarnhau

29/09/2021

12:00-12:30

Sesiwn llyfrygell ar gyfer myfyrywyr Uwchraddedig

 

I’w gadarnhau

29/09/2021

13:00- 16:00

Cofrestru ar lein ar gyfer myfyrwyr UR

Digwyddiad cofrestru - pob arweinydd cynllun UR i fod ar gael

 

 

I’w gadarnhau

30/09/2021

09:45 – 10:15

Croeso i myfyrwyr Uwchraddedig IBERS

Croeso i myfyrwyr Uwchraddedig IBERS gan Dr Joe Ironside

I’w gadarnhau

30/09/2021

10:15 – 10:45

Health, Safety, Environment and Quality Systems

 

I’w gadarnhau

30/09/2021

Sesiynau yn dechrau o 10.45 – ebsot sgim  i’w ddilyn

Digwyddiadau croeso fesyl sgim

 

I’w gadarnhau

30/09/2021

11:00-11:30

Health, Safety, Environment and Quality Systems

 

I’w gadarnhau