Cysylltiadau Defnyddiol

Gwybodaeth i Fyfyrwyr Israddedig presennol

Disgwylir i bob myfyriwr IBERS i ddarllen y llawlyfr sy'n berthnasol i'w gradd. Mae'n cynnwys Rheolau a Rheoliadau, yn ogystal â gwybodaeth ddefnyddiol i helpu myfyrwyr i gael y gorau o'u hastudiaethau. Fersiynau Cymraeg o llawlyfrau myfyrwyr ar gael ar gais.