Ymchwil

Mae Ymchwil yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn canolbwyntio ar ddeall amgylcheddau naturiol a chymdeithasol y Ddaear, y prosesau sy’n rhoi ffurf iddynt a’r heriau a’r prosesau sy’n deillio o newid cymdeithasol ac amgylcheddol. Rhoddir pwyslais ar ymchwil draws-ddisgyblaethol, sy’n cwmpasu safbwyntiau a dulliau o’r gwyddorau, y gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau. Y prif ffocws yw Daearyddiaeth a’i rhyngwyneb â’r Gwyddorau Daear, ond mae’r gwaith hefyd yn cyffwrdd ar, yn cael ysbrydoliaeth gan, ac yn cyfrannu at, ddisgyblaethau cytras o Archaeoleg i Ffiseg i Gymdeithaseg. Mae grwpiau ymchwil yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn cynnwys:

Canolfan Rhewlifeg

Newid Amgylcheddol Cwaternaidd

Deinameg Basnau Afonydd a Hydroleg 

Arsylwi’r Ddaear a Deinameg Ecosystemau

Daearyddiaeth Ddiwylliannol a Hanesyddol

Daearyddiaethau Gwleidyddol Newydd

Yr Amgylchedd a Chymdeithas 

Canolbwyntia ymchwil yr Adran Hanes a Hanes Cymru ar bedwar cyfnod cronolegol – y Canoloesoedd, y Cyfnod Modern Cynnar, y Cyfnod Modern Prydeinig ac Ewropeaidd, a Chymru Fodern – ac ar dri maes thematig: Hanesyddiaeth, Hanes Technolegol, Gwyddonol a Meddygol, a Hanes Cyfryngau. Ar ben hyn, mae’r adran yn cynnal ei chryfderau traddodiadol ym meysydd hanes crefyddol, gwleidyddol, diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd yn eu hystyr ehangaf. Mae’r canolfannau ymchwil yn cynnwys Canolfan Hanes Cyfryngau, Canolfan Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol Cymru a Chanolfan Ymchwil i Hanesyddiaeth a Diwylliant Hanesyddol.

Mae gan yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol enw da eithriadol am ragoriaeth ei hymchwil, yn ôl tystiolaeth canlyniadau Asesiad Ymchwil 2008, sy’n rhoi Aberystwyth ar y brig ymhlith adrannau cysylltiadau rhyngwladol yn y Deyrnas Gyfunol.

https://www.aber.ac.uk/cy/interpol/research/

Mae Grwpiau Ymchwil cyfredol yr Adran yn cynnwys: 

Grŵp Gwleidyddiaeth Feirniadol a Diwylliannol

Gwleidyddiaeth Amgylcheddol

Grŵp ar Ddamcaniaeth Ryngwladol

Hanes Rhyngwladol

Grŵp Ymchwil Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Gwleidyddiaeth a Pherfformiad

Grŵp Ymchwil Gwleidyddiaeth, Athroniaeth a Syniadaeth Rhyngwladol

Grŵp Ymchwil Diogelwch

Grŵp Ymchwil Datblygu Byd-eang

Cwmpasu diddordebau staff mewn meysydd damcaniaethol a chymhwysol wna ymchwil yn yr Adran Seicoleg gan ddefnyddio sawl math o ddulliau ymchwil. Mae cryfderau arbennig gan yr adran ym maes seicoleg sy’n gymwys i iechyd a meddygaeth ac mewn meithrin ymchwil ryng-ddisgyblaethol. Diddordebau arbennig staff cyfredol yw: seico-oncoleg; seicoleg ymarfer corff ac iechyd; seicoleg ddatblygiadol, seicoleg canfyddiad, seicoleg gymdeithasol a beirniadol, seicoleg cerddoriaeth, seicoleg fiolegol, y rhywiau (gwrywdod a benyweidd-dra), delwedd corff, a hunaniaeth yn yr 21ain ganrif.