Gweithrediaeth yr Athrofa

Swyddogaeth

Enw

Pennaeth yr Adran (ADGD) 

Yr Athro Paul Brewer

Pennaeth yr Adran (GR)

Yr Athro Richard Beardsworth

Pennaeth yr Adran (HHC)

Dr David Jones

Pennaeth yr Adran (Seicoleg)

Yr Athro Nigel Holt

Cyfarwyddwr yr Athrofa

Yr Athro Neil Glasser

Rheolwr yr Athrofa

Jackie Sayce

Cyfarwyddwr Ymchwil (ADGD) 

Yr Athro Bryn Hubbard

Cyfarwyddwr Ymchwil (Y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol)

Yr Athro Milja Kurki

Cyfarwyddwr Astudiaehtau Uwchraddedig

Dr Jessica Gibbs

Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig

Dr Anwen Elias

Cyfarwyddwr Marchnata a Recriwtio

Yr Athro Neil Glasser

Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd a Menter

Dr Jesse Heley

Cyfarwyddwr y Rhyngwladol

Yr Athro Gary Rawnsley

Cyfarwyddwr Isadeiledd

Yr Athro Helen Roberts

Cyfarwyddwr y Gymraeg a Diwylliant Cymru

Yr Athro Paul O'Leary