Cyfrifiadureg

Astudiaethau Uwchraddedig

Rhaglenni MSc trwy Gwrs

Mae ymchwil yr adran Cyfrifiadureg yn Aberystwyth yn canolbwyntio’n gadarn ar dechnegau a chymwysiadau systemau deallus, ac mae’r adran yn gweithio gyda nifer o gwmnïau mawrion. Mae ein rhaglenni Meistr trwy gwrs yn tynnu ar y ffocws hwn, ac yn cysylltu ag arbenigedd a diddordebau’r Adran. Cawsant eu cynllunio i gwrdd ag anghenion myfyrwyr sydd eisiau sylfaen i yrfa mewn ymchwil, a rhai sydd eisiau ehangu eu sgiliau i gyflymu eu gyrfa mewn diwydiant.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau MSc a ddysgir, ewch i Rhaglenni MSc trwy Gwrs.

Rhaglenni Gradd Ymchwil

Mae’r adran yn cynnig rhaglenni ymchwil PhD 3-blynedd ac MPhil 1-flwyddyn. Mae’r rhaglenni hyn yn cynnwys ymchwil unigol ar bwnc y mae’r myfyriwr a’r adran yn cytuno arno. Mae pob myfyriwr ymchwil yn gweithio dan oruchwyliaeth aelod o staff sy’n brif arolygydd ac aelod arall sy’n ail arolygydd. Dyfernir graddau ymchwil ar sail traethawd ymchwil ac arholiad llafar.

Mathemateg

Cwrs Meistr Addysgedig

Mae’r Adran Fathemateg yn Aberystwyth yn cydweithio gyda’r Adran Gyfrifiadureg ac Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig er mwyn darparu cwrs MSc mewn Ystadegaeth ar gyfer Bioleg Cyfrifiannol. Mae’r cynllun wedi’i ddylunio i gyflwyno sgiliau allweddol ac ymarferol mewn ystadegaeth a bydd o ddiddordeb i fyfyrwyr sy’n edrych am gymhwyster sylfaenol lefel mynediad ar gyfer cyfleon cyflogaeth gwych mewn deunyddiau fferyllol, amaethyddiaeth flaengar ac yn iechyd y cyhoedd. I gael mwy o wybodaeth, dilynwch y ddolen ar ein Rhaglen MSc Addysgedig.

Graddau Ymchwil

Mae’r Adran Fathemateg wedi sefydlu enw da mewn ymchwil cydweithredol a rhyngddisgyblaethol blaengar. Mae mwy o wybodaeth i’w gael ynglŷn ein prosiectau PhD ni. Mae ymchwil eang yn cael ei gynnal mewn modelu mathemategol o solidau a strwythurau, rheoleg llifyddion cymhleth ac ewynnau, dadansoddiad a theori mesur, dadansoddiad ffwythiannol, algebrâu gweithredydd a systemau cwantwm agored. Gweler y tudalennau ar y grwpiau canlynol am fwy o wybodaeth: Modelu Mathemategol o Strwythurau, Llifyddion a Solidau, Strwythurau Cwantwm, Gwybodaeth a Rheolaeth. Cynigir cyfleusterau i fyfyrwyr eu darllen ar gyfer Graddau ymchwil PhD ac MPhil yn y pynciau uchod. Rydym yn aml yn gallu cynnig ysgoloriaethau ymchwil llawn ar gyfer PhD (gan EPSRC neu’r Undeb Ewropeaidd er enghraifft) i fyfyrwyr sydd â gradd anrhydedd da neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc addas. Yn ychwanegol, mae bwrsarïau ar gael yn aml i fyfyrwyr Uwchraddedig o du allan yr Undeb Ewropeaidd er mwyn talu am y gwahaniaethau rhwng ffioedd dramor a’r rhai yn y DU/UE. Bydd ymholiad anffurfiol i’r adran yn rhoi gwybod beth sydd ar gael ar unrhyw amser penodol. Mae rhestr o brosiectau PhD posib ar gael yma

http://www.aber.ac.uk/cy/maths/prospectivepg/

Ffiseg

Astudiaethau Uwchraddedig mewn Ffiseg

Mae’r adran Ffiseg yn Aberystwyth wedi sefydlu enw da mewn ymchwil o’r radd flaenaf ac mae ganddi ysgoloriaethau sy’n cynnig cyllid llawn ar gyfer astudio graddau PhD (e.e. gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC), y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC), ac Ysgoloriaethau Prifysgol) ar gael yn aml i fyfyrwyr y DU/UE sydd â gradd anrhydedd dda neu gymhwyster cyfwerth mewn pwnc priodol.  Astudiaethau Uwchraddedig – Rhagor o Wybodaeth