Cyfrifiadureg

Astudiaethau Israddedig

Treiddia Cyfrifiaduron I bob maes o’n bywydau a mae Cyfrifiadureg yn ymofyn i syniadau newydd sydd wrth wraidd caledwedd a meddalwedd cyfrifiadurol. Mae myfyrwyr yn dechrau drwy ddysgu sut i raglennu, a sut i ddylunio a datblygu systemau cyfrifiadurol newydd a meddalwedd. Medrir gweld Cyfrifiadura naill ai fel gwyddoniaeth, neu fel disgyblaeth peirianneg. Mae Peirianwyr yn defnyddio egwyddorion gwyddonol, yr arferion proffesiynol cyfredol gorau, a’u dyfeisgarwch i gyflawni'r ateb gorau sydd ar gael i broblem. Fel pwnc prifysgol, ac fel gyrfa, mae cyfrifiadureg a pheirianneg meddalwedd yn hwyl, heriol a chreadigol

http://www.aber.ac.uk/cy/cs/ug/

Mathemateg

Astudio Mathemateg

 

Mae’r Adran Fathemateg yn cynnig ystod eang o gynlluniau gradd mewn Mathemateg Bur a Chymhwysol, ac Ystadegaeth, yn ogystal â nifer o raddau cydanrhydedd a chyfuniadau  prif/llai â phynciau megis Ffiseg, Cyfrifiadureg, Addysg, Cymraeg ac Astudiaethau Busnes

Astudiaeth israddedig yn IMPACS

Ffiseg

 Astudio Ffiseg

Mae'r Adran Ffiseg yn cynnig amrywiaeth o gynlluniau gradd mewn Ffiseg, Ffiseg Gofod ac mewn anrhydedd  gyfun  ynghŷd â  chyfuniadau  Prif Bwnc/Isbwnc  gyda llawer o bynciau gan gynnwys Mathemateg, Cyfrifiadureg, Addysg ac  Astudiaethau Busnes.

Adran Gwyddorau Ffisegol- Astudiaethau israddedig