Coronafeirws

Mae'r dudalen hon yn cynnwys cyngor ac arweiniad i'n staff a'n myfyrwyr ynghylch achosion o’r coronafeirws. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gydag unrhyw gyngor neu arweiniad pellach, felly dewch yn ôl eto.

Mae hi'n sefyllfa sy'n esblygu'n gyflym ac mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn casglu ac yn asesu gwybodaeth yn ddyddiol.

Mewn argyfwng dylech fod yn ymwybodol o’r wybodaeth Gweithredu mewn Argyfwng ar Dudalennau Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd y Brifysgol