Cynnal arferion hylendid da

Atgoffir pawb yn y Brifysgol i ddilyn arferion hylendid da, sy'n cynnwys:

  • Glanhau dwylo'n aml
  • Gorchuddio'r geg a'r trwyn wrth besychu a thisian. Cofiwch daflu hancesi papur ar unwaith a golchi'ch dwylo.
  • Cadw ein mannau gwaith yn lân. Meddyliwch am bethau y byddwch yn eu cyffwrdd â nhw’n rheolaidd - y ffôn, eich offer, drysau a desgiau. Rydym yn darparu cadachau glanhau arbennig i hwyluso hyn.

  • Ble ga i hyd i gadachau glanhau?

Yn ôl i dudalen cyngor ac arweiniad Coronafeirws