Gwybodaeth i fyfyrwyr, staff ac i fyfyrwyr y dyfodol

 

 

*Diweddariadau diweddaraf i fyfyrwyr*

*Diweddariadau diweddaraf i staff*

Os oes gennych bryderon am y firws, rydym wedi llunio Cwestiynau Cyffredin ac arweiniad defnyddiol a byddwn yn parhau i ddiweddaru'r dudalen hon.

Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws i fyfyrwyr y dyfodol

Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws i fyfywyr

Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws i staff

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi cyfres o gwestiynau cyffredin ar ei gwefan.

Rydym hefyd wedi sefydlu llinell gymorth i ateb a mynd i'r afael ag unrhyw gwestiynau neu bryderon ychwanegol a allai fod gennych. Os na chaiff eich cwestiwn ei ateb yn y Cwestiynau Cyffredin, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.ukneu ffoniwch 01970 62 2483.

 

 

Prif bwyntiau

  • Bydd ein cynlluniau a'n gweithredoedd yn cael eu diweddaru fel y bo'n briodol, gan ddilyn arweiniad y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

  • Os bydd y cyngor yn newid, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar e-bost – cofiwch ddarllen eich e-bost yn rheolaidd.

  • Daliwch ati i gyfeirio at ein Cwestiynau Cyffredin sy'n cael eu hadolygu bob dydd.