Beth i'w wneud os oes gyda chi symtomau coronafeirws

Symptomau Coronafeirws

Mae symptomau cyffredin y coronafeirws yn cynnwys y dwymyn, peswch, tyndra'r frest a diffyg anadl. Mae'r symptomau hyn yn debyg i glefydau anadlol eraill, gan gynnwys y ffliw a'r annwyd cyffredin.

Beth i'w wneud os oes gyda chi symtomau coronafeirws

Arhoswch gartref os oes gennych symptomau coronafirws.
Arhoswch gartref os oes gennych chi naill ai:

  • tymheredd uchel - mae eich brest neu gefn i'w deimlo'n boeth 
  • peswch parhaus newydd - mae hyn yn golygu eich bod wedi dechrau pesychu dro ar ôl tro
  • Peidiwch â mynd i feddygfa, fferyllfa nac ysbyty.

Nid oes angen i chi gysylltu â 111 i ddweud wrthyn nhw eich bod chi'n aros gartref.

Nid oes angen profi am coronafirws os ydych chi'n aros gartref.

Pa mor hir ddylwn i aros gartref

  • os oes gennych symptomau, arhoswch gartref am o o leiaf 7 diwrnod
  • os ydych chi'n byw gyda phobl eraill, dylech aros gartref am 14 diwrnod o'r diwrnod y cafodd y person cyntaf symptomau
  • os ydych chi'n byw gyda rhywun sy'n 70 oed neu'n hŷn, sydd â chyflwr tymor hir, yn feichiog neu sydd â system imiwnedd wan, ceisiwch ddod o hyd i rywle arall iddyn nhw aros am 14 diwrnod.

Os oes rhaid i chi aros gartref gyda'ch gilydd, ceisiwch gadw draw oddi wrth eich gilydd cymaint â phosib.

Mae cyngor ar aros gartref ar gael yma.

Yn ôl i dudalen cyngor ac arweiniad Coronafeirws