Byw a dysgu yn Aberystwyth yn 2020-21

Ar y tudalennau gwe hyn fe welwch wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin ynghylch y mesurau yr ydym yn eu cymryd i flaenoriaethu diogelwch staff, myfyrwyr a'r gymuned ehangach.

Bydd y tudalennau hyn yn parhau i gael eu diweddaru.
Edrychwch yma yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.