Adrodd ar dorri mesurau COVID-19

Dywedwch wrthym am achos posibl o dorri mesurau coronafeirws (Covid-19).

Sylwer: Os yw’r rheolau yn cael eu torri ac mae angen ymateb ar unwaith, cysylltwch â Diogelwch Safle ar 01970 (62) 2900. 

Manylion Cysyllt

Gofynnwn i chi roi’ch manylion cyswllt isod, os teimlwch yn gyffyrddus yn gwneud hynny. Dim ond os bydd gennym ymholiadau dilynol am yr adroddiad hwn y defnyddir y manylion i gysylltu â chi. Cewch ddewis peidio â rhoi’ch manylion cyswllt.

Bydd unrhyw ddata personol (eich data chi a data unigolion eraill y gellir eu hadnabod) a ddarperir gyda'r ffurflen hon yn cael eu prosesu yn unol â datganiad y Brifysgol ar Ddiogelu Data wrth Roi Gwybod am Ddigwyddiadau.

Os oes gennych unrhyw dystiolaeth megis dogfen, ffotograff neu sgrin lun yr hoffech ei rhannu â ni, cewch gyfle i'w llwytho ar y dudalen nesaf.