Nifer yr achosion o COVID-19

Achosion sydd wedi eu cadarnhau ymysg myfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth sydd wedi eu profi’n bositif i'r Coronafeirws (COVID-19)

Mae'r tudalen hwn yn cael ei diweddaru bob diwrnod gwaith gyda ffigurau sy'n gywir ar gyfer y diwrnod blaenorol. Bydd data o'r penwythnos yn cael ei ychwanegu ddydd Llun. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 01/12/2021

Achosion newydd dyddiol

Mae gennym tua 6,000 myfyriwr a thua 2,000 staff. 

Mae'r data sydd wedi'i gynnwys yma yn adlewyrchu’r wybodaeth sydd gennym am fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth ble bynnag maent yn byw ar hyn o bryd. Felly nid yw’r data isod o reidrwydd yn cynrychioli niferoedd yr achosion sydd yn ardal Aberystwyth; am y ffigurau hynny, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ffigurau sy’n seiliedig ar system monitro’r Brifysgol yw’r rhain isod, sydd wedi’i datblygu a’i sefydlu mewn cydweithrediad â phartneriaid perthnasol. Mae achosion yn cael eu hadrodd i ni ar sail canlyniadau positif i brawf. Cyfrifoldeb y Brifysgol yw’r ffigurau hyn ac maent yn debygol o adlewyrchu cyfnod adrodd gwahanol i ystadegau swyddogol Iechyd Cyhoeddus Cymru. Noder ei bod yn bosib bod rhai myfyrwyr sydd wedi’u cynnwys yn ein ffigyrau isod yn aelodau o staff y Brifysgol hefyd. Mae’r adrodd ar achosion ymysg staff yn seiliedig ar y dyddiad a hysbysir y Brifysgol o ganlyniad prawf positif.

 

1

Dyddiad Nifer yr achosion newydd (myfyrwyr)Cyfartaledd dros 7 diwrnod
01/09/2021 1 0.43
02/09/2021 2 0.57
03/09/2021 1 0.57
04/09/2021 2 0.89
05/09/2021 1 1
06/09/2021 0 1
07/09/2021 0 1
08/09/2021 1 1
09/09/2021 1 0.86
10/09/2021 1 0.86
11/09/2021 0 0.57
12/09/2021 0 0.43
13/09/2021 1 0.57
14/09/2021 0 0.57
15/09/2021 0 0.43
16/09/2021 0 0.29
17/09/2021 0 0.14
18/09/2021 2 0.43
19/09/2021 0 0.43
20/09/2021 0 0.29
21/09/2021 0 0.29
22/09/2021 0 0.29
23/09/2021 2 0.57
24/09/2021 0 0.57
25/09/2021 0 0.29
26/09/2021 0 0.29
27/09/2021 0 0.29
28/09/2021 1 0.43
29/09/2021 1 0.57
30/09/2021 3 0.71
01/10/2021 1 0.86
02/10/2021 1 1
03/10/2021 0 1
04/10/2021 1 1.14
05/10/2021 1 1.14
06/10/2021 1 1.14
07/10/2021 0 0.71
08/10/2021 2 0.86
09/10/2021 0 0.71
10/10/2021 1 0.86
11/10/2021 0 0.71
12/10/2021 2 0.86
13/10/2021 2 1
14/10/2021 1 1.14
15/10/2021 1 1
16/10/2021 0 1
17/10/2021 0 0.86
18/10/2021 0 0.86
19/10/2021 0 0.57
20/10/2021 1 0.43
21/10/2021 0 0.29
22/10/2021 0 0.14
23/10/2021 0 0.14
24/10/2021 0 0.14
25/10/2021 1 0.29
26/10/2021 0 0.29
27/10/2021 0 0.14
28/10/2021 1 0.29
29/10/2021 1 0.43
30/10/2021 0 0.43
31/10/2021 0 0.43
01/11/2021 2 0.57
02/11/2021 1 0.71
03/11/2021 2 1
04/11/2021 3 1.29
05/11/2021 2 1.43
06/11/2021 0 1.43
07/11/2021 0 1.43
08/11/2021 1 1.29
09/11/2021 1 1.29
10/11/2021 1 1.14
11/11/2021 1 0.86
12/11/2021 2 0.86
13/11/2021 0 0.86
14/11/2021 0 0.86
15/11/2021 3 1.14
16/11/2021 3 1.43
17/11/2021 1 1.43
18/11/2021 0 1.29
19/11/2021 0 1
20/11/2021 1 1.14
21/11/2021 1 1.29
22/11/2021 0 0.86
23/11/2021 1 0.57
24/11/2021 1 0.57
25/11/2021 4 1.14
26/11/2021 2 1.43
27/11/2021 0 1.29
28/11/2021 1 1.29
29/11/2021 0 1.29
30/11/2021 1 1.29

 

 

Achosion Dyddiol – Wythnos sy’n cychwyn 29 Tachwedd 2021

Dyddiad

Achosion newydd

 

Myfyrwyr

Staff

29/11/2021

0

1

30/11/2021

 1

0

01/12/2021

   

02/12/2021

   

03/12/2021

   

04/12/2021

   

05/12/2021

   

Noder y gall fod gwahaniaeth rhwng cyfanswm yr achosion a nodir yn y tablau a’r graff uchod a chyfanswm yr achosion a nodir isod oherwydd data rydym wedi derbyn gan Dîm Olrhain Cysylltiadau Ceredigion.  Gall data hanesyddol gael ei ddiweddaru wedi’r cyhoeddiad cychwynnol yn unol â diweddariadau i’n cofnodion. Er mwyn dod o hyd i ddata hanesyddol mewn ffurf tabl, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Noder

Ni fydd y Brifysgol yn cadarnhau unrhyw fanylion eraill am y myfyrwyr a staff a effeithiwyd oherwydd cyfrinachedd.

Ceir yr holl wybodaeth sy’n berthnasol i iechyd cyhoeddus, gan gynnwys diweddariadau rheolaidd, drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru neu Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cefnogaeth y Brifysgol

Ein blaenoriaeth yw iechyd a lles ein myfyrwyr, ein staff a’r gymuned ehangach yma yn Aberystwyth. Rydym yn gweithio’n agos gyda Thîm Olrhain Cysylltiadau Ceredigion, ac rydym yn cefnogi pob un o’r rheini sydd wedi eu heffeithio gan y feirws ofnadwy hwn.

Rydym wedi cyflwyno mesurau cynhwysfawr i addasu ein campws a’n dysgu ac addysgu er mwyn diogelu iechyd a lles myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach.  Rydym yn gweithio ochr yn ochr gydag ein partneriaid ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda, Cyngor Sir Ceredigion ac eraill i weithredu unrhyw gamau a adnabyddir er mwyn lleihau’r risg o drosglwyddiad yn lleol.

Rydym yn cydnabod ei bod yn adeg anodd a digynsail i lawer o fyfyrwyr, ac mae gennym ac Undeb y Myfyrwyr ystod o wasanaethau cymorth ar gael i’w cynorthwyo. Mae’r rhain yn cynnwys:

Cael Prawf

Os oes gennych symptomau (tymheredd uchel, peswch newydd parhaus, methu arogli/blasu):

  • Hunan-ynyswch yn syth;
  • Hysbysu'r Brifysgol trwy fewngofnodi i'ch cofnod myfyriwr (studentrecord.aber.ac.uk), cliciwch ar y tab Personol a dewis yr opsiwn Cofnodi symptomau COVID-19.
  • Mynnwch brawf;
  • Os ydych chi’n derbyn canlyniad positif i’ch prawf, fe fydd Tîm Olrhain Cyswllt Ceredigion yn cysylltu â chi.  Gallwch ddatgelu eich symudiadau wrth y tîm yn gyfrinachol.

Os nad oes gennych symptomau:  

  • Cadwch bellter o 2m – os ydych chi wedi’ch heintio eisoes, fe fydd hyn yn diogelu eraill;
  • Gwisgwch orchudd wyneb y tu fewn i unrhyw adeiladau cyhoeddus;
  • Gwybod pwy sy’n gwmni i ni – fe allai hyn fod yn allweddol wrth olrhain cysylltiadau i atal lledaeniad Covid-19.

Os ydych chi’n cael eich adnabod fel cyswllt:

  • Fe gewch chi alwad gan Dîm Olrhain Cyswllt Ceredigion;
  • Dilynwch eu gofynion nhw yn ofalus os gwelwch yn dda – a hunan-ynyswch.