Desg Gymorth COVID-19

Mae gan y Brifysgol ddesg gymorth COVID-19 benodedig.

 

Gall y tîm eich helpu ag unrhyw gwestiynau sydd gennych, a darparu cymorth, gwybodaeth a chyfarwyddyd i fyfyrwyr sy’n hunanynysu, yn dangos symptomau neu sydd wedi cael prawf coronafirws positif.

Os bydd myfyriwr yn rhoi gwybod i’r Brifysgol eu bod yn hunanynysu, bydd aelod o dîm y ddesg gymorth COVID-19 yn cysylltu â hwy i gynnig cymorth a chyfarwyddyd gan gynnwys cymorth os oes angen gyda dosbarthu bwyd neu bresgripsiynau meddygol a golchi dillad.

Cysylltwch â coronavirus@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622483 i siarad ag aelod o’r tîm.  Mae’r ddesg gymorth ar agor rhwng 10yb a 3yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.