Teithio

 

Coming to Aberystwyth for the first time?

If you are a first year student, our International Arrivals 2021 webpage has lots of useful information.

Returning international students

Visit the Welsh Government COVID-19 Travel webpages for up-to-date travel information.   

Contact us

You must contact us before travelling to Aberystwyth, so that we can talk to you about what to do before you leave and when you arrive here. Please get in touch by emailing or calling the Coronavirus Helpline on coronavirus@aber.ac.uk / +44 (0)1970 622483.

Self isolating on arrival?

Make sure you know whether you need to self-isolate or not, and if you do, you must update your student record online as you as you arrive with information about your isolation period.  For those living in University accommodation, we will support you through this where possible. We can provide 48 hours’ worth of free food and sundries if you need to self-isolate upon arrival. It is also vital you email accommodation@aber.ac.uk before arriving to arrange this. 

LFD test

After arriving, we ask that you take an LFD test twice a week for 28 days. The University provides LFD test kits free of charge to students and staff on campus. These kits can be collected from Penbryn reception, the building just above the main entrance to the Penglais Campus, between 10am and 3pm, Monday to Friday, and the Students’ Union reception. You do not need to book in advance, however, you will need to have your AberCard with you when collecting your kit.

Vaccination

The University is strongly recommending all staff and students to get vaccinated as this gives the best protection against COVID-19, and for everyone to have received at least one dose of a vaccine before travelling to Aberystwyth.

Further details about COVID-19 vaccines and how to arrange to get vaccinated are available online here. If you are already in the Aberystwyth area, you will find details about vaccinations on the Hywel Dda University Health Board website.

COVID measures on campus

The University has put measures in place to ensure a safe teaching environment, including: ventilation; hand sanitisers; one-way systems and reducing busy periods.

You will be expected to wear a face covering while indoors on all Aberystwyth University sites, unless you are exempt, and keep a distance of 2 metres between yourself and other people whenever possible.

African swine fever (ASF)

It is illegal to bring personal meat or dairy products into the UK from Asia or Africa. You may face prosecution and a large fine if you import personal meat or dairy products from Asia or Africa when entering the UK. You can read the government guidance here.

Questions?

Students who have questions that are not covered in the student FAQ section can contact the Coronavirus Helpline by email coronavirus@aber.ac.uk or phone +44 (0)1970 622483 which is open during office hours from Monday to Friday.

Cwestiynau cyffredin

Rwy’n fyfyriwr sy’n cyrraedd o dramor. Beth sydd angen imi ei wybod?

Os ydych yn teithio i Aberystwyth o dramor, cewch atebion i rai o’r cwestiynau y gallech fod yn pendroni yn eu cylch ar dudalennau gwe’r Tîm Rhyngwladol, yn ogystal â chymorth i gynllunio eich taith.

Mae rheolau caeth ar deithio rhyngwladol mewn grym, gan gynnwys gofynion hunanynysu a phrofi. Bydd swyddogion iechyd y cyhoedd yng Nghymru yn gwirio bod y rheolau hyn yn cael eu dilyn. Mae’n hynod o bwysig eich bod yn dilyn y rheolau hyn. Os methwch â’u dilyn, byddwch yn torri’r gyfraith a gallech gael eich erlyn.

Mae’r rheoliadau’n cael eu hadolygu a’u diweddaru’n gyson – gwiriwch y sefyllfa ddiweddaraf mewn da bryd cyn y dyddiad pan fwriadwch deithio.  

Dolenni defnyddiol

Ceir gwybodaeth ddefnyddiol ar y tudalennau gwe canlynol:

Cysylltu â ni

Dylai’r holl fyfyrwyr sy’n dychwelyd o wledydd sydd ar y rhestrau gwledydd coch ac ambr gysylltu â ni cyn teithio er mwyn sicrhau bod yr holl reolau ar deithio rhyngwladol yn cael eu dilyn.

I gysylltu â ni ynghylch hyn yn ystod oriau swyddfa, cysylltwch â’r Swyddfa Llety ar 01970 622900 (Opsiwn 4). 

Casglu pecynnau profi o lety’r Brifysgol

Os ydych yn hunanynysu yn llety’r Brifysgol wedi ichi ddychwelyd o dramor, gallwch drefnu inni gasglu eich pecynnau profi ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8 er mwyn eu postio. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael rhwng 9yb a 2yp bob dydd.


Yn ystod yr wythnos: E-bostiwch yr Ystafell Bost ar post@aber.ac.uk gyda'r wybodaeth isod
Ar y penwythnos: Ffoniwch Ddiogelwch Safle ar 01970 622900 (gan ddewis opsiwn Diogelwch Safle) a darparu'r wybodaeth isod

• Cyfeiriad llawn eich llety
• Y dyddiad a’r amser pan fydd y pecyn yn barod i’w gasglu
• Yna dylid rhoi’r pecyn prawf yn y bag, wedi’i selio’n ddiogel, a’i adael y tu allan i ddrws y fflat, yn barod i’w gasglu.

Bydd y pecyn prawf yn cael ei gasglu a'i bostio ar y diwrnod hwnnw.

 

Rwy’n fyfyriwr rhyngwladol ac ni allaf drefnu hediad i Aberystwyth. A allaf astudio ar-lein?

Gall myfyrwyr rhyngwladol sy’n cael anhawster â threfniadau teithio wneud cais i ohirio eu dyddiad cyrraedd. Mae hyn, fodd bynnag, wedi’i gyfyngu i gynlluniau astudio lle ceir darpariaeth addas ar-lein. Gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais i ohirio cyrraedd ac ystyrir pob cais ar sail unigol. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at delayedinternationalarrivals@aber.ac.uk.

Rwy’n fyfyriwr rhyngwladol ac mae’n debygol y bydd oedi cyn y gallaf gyrraedd Aberystwyth. A allaf astudio ar-lein?

Gall myfyrwyr rhyngwladol sy’n cael anhawster â threfniadau teithio wneud cais i ohirio eu dyddiad cyrraedd. Mae hyn, fodd bynnag, wedi’i gyfyngu i gynlluniau astudio lle ceir darpariaeth addas ar-lein. Gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais i ohirio cyrraedd ac ystyrir pob cais ar sail unigol. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at delayedinternationalarrivals@aber.ac.uk.

A fydd y Brifysgol yn cynnig y dewis i ‘astudio gartref’ yn 2021-22?

Ni fydd y Brifysgol yn cynnig y dewis i ‘astudio gartref’ yn 2021-22. Dim ond myfyrwyr rhyngwladol sydd wedi gwneud cais ar sail cyfyngiadau teithio fydd yn gallu gohirio cyrraedd Aberystwyth.

Os bydd rhaid imi hunanynysu yn ystod y tymor, pa gefnogaeth a gynigir o ran y dysgu?

Fel gydag unrhyw salwch tymor byr, cynghorir myfyrwyr i ddal i fyny â’u gwaith a gofyn am gymorth eu hadran academaidd. Er na ddarperir unrhyw ddysgu ychwanegol ar-lein, bydd myfyrwyr nad ydynt yn gallu bod yn bresennol am gyfnod cyfyngedig yn gallu cael gafael ar recordiadau Panopto ac adnoddau eraill ar-lein trwy gyfrwng tudalennau eu modiwlau ar Blackboard, sydd ar gael i’r holl fyfyrwyr.

I need to get a COVID-19 test before international travel. What do I need to do?

The test that the University is currently offering to asymptomatic students is a lateral flow test and not the PCR test that most airlines require - please check the exact specifications of the test and the timeframe you need to have it in with your airline.


If you need a PCR test for travelling purposes you will need to pay to have this done privately. There are no local providers for a walk in service but tests are available from the following companies: