Staff

EnwSwydd EbostFfôn
Julie Archer Rheolwr Cofnodion jja@aber.ac.uk 01970 628593
Dr. Jonathan Davies Rheolwr Gwarchod Data a Hawlfraint  mpd@aber.ac.uk 01970 628592

Am adalw neu adneuo ffeiliau, os gwelwch yn dda cysylltwch â records@aber.ac.uk
Am ymholiadau yn ymwneud â Rhyddid Gwybodaeth, os gwelwch yn dda cysylltwch â infocompliance@aber.ac.uk
Am ymholiadau yn ymwneud â chasgliadau archifol y Brifysgol, os gwelwch yn dda cysylltwch â archives@aber.ac.uk