Profi Gwleidyddiaeth

Mae’r cynllun nodedig Lleoliadau Seneddol yn cynnig cyfle eithriadol i fyfyrwyr feithrin dealltwriaeth o fyd gwleidyddiaeth go iawn.

Mae hefyd yn cynnig profiad gwaith amhrisiadwy fydd yn cyfoethogi unrhyw CV. Cewch eich lleoli gydag AC (Cynulliad Cenedlaethol, Caerdydd) neu AS (Tŷ’r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos. Yn nodweddiadol bydd myfyrwyr yn drafftio adroddiadau ac areithiau, yn ymgymryd â phrosiectau ymchwil ac yn ymateb i faterion etholaethol. Mae myfyrwyr hefyd wedi bod yn ymwneud ag ymgyrchu etholiadol ac ymateb i amryw ddigwyddiad gwleidyddol. Mae’r cyfle hwn ar gael i unrhyw fyfyrwyr ail flwyddyn sy’n dymuno cael eu hystyried.

Am fwy o wybodaeth gweler yma (manylion yn Saesneg)