Y Croeso Mawr a’r Wythnos Ymgartrefu

Croeso i flwyddyn academaidd 2021/22. Rydym wedi creu'r dudalen hon i'ch helpu i lywio'ch wythnos gyntaf gyda ni ym Mhrifysgol Aberystwyth. P'un a ydych chi'n dychwelyd i astudio gyda ni neu'n fyfyriwr newydd sy'n ymuno â'n hadran, rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi yn ystod y Croeso Mawr a'r Wythnos Ymgatrefu. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Wythnos Groeso  yr Adran  Gwleidyddiaeth  Ryngwladol

Llun

27 Medi

Dechrau'r Wythnos Groeso

9.00-9.45

Croeso i'r Adran! Croeso i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd â diddordeb mewn astudio rhan o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyfarfod wyneb yn wyneb

Lleoliad: Prif Neuadd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

10.00-11.00

Croeso i'r Adran i holl Fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf - Mwy o wybodaeth am yr Adran a chwrdd ag aelodau o'r Tîm Israddedig

Cyfarfod ar-lein

Cynhelir ar MS Teams  

Bydd y sesiwn hefyd yn cael ei recordio

11.00-13.30

Cyfarfodydd Tiwtor Personol un i un dros MS Teams (myfyrwyr Blwyddyn Gyntaf a Blwyddyn Sylfaen)

Byddwch yn cael amser penodol ar gyfer eich cyfarfod a dolen i ymuno â’r cyfarfod MS Teams

14.00-15.00

Digwyddiad croeso i fyfyrwyr Rhyngwladol a Chyfnewid

Digwyddiad wyneb yn wyneb

Lleoliad: Prif Neuadd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

14.00-15.00

Cofrestru Rhan Un – sesiwn gynghori. 

Ymunwch â ni a gofynnwch unrhyw gwestiynau sydd gennych ynghylch y broses gofrestru

Cynghori yn bersonol ac ar MS Teams

I gael cyngor wyneb yn wyneb, dewch i Ystafell Steve Crichter (IP-0.26) yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, neu ymunwch dros MS Teams

Mercher

29 Medi

10.10-11.00

Gwybodaeth Hanfodol - Sesiwn 1

Cyfarfod a gynhelir wyneb yn wyneb a dros MS Teams

Lleoliad wyneb yn wyneb: EL-0.26 Edward Llwyd

Mae’r sesiynau Gwybodaeth Hanfodol yn cael eu cynnal gyda rhai myfyrwyr yn cael eu gwahodd i fynychu'n bersonol ac eraill yn ymuno ar-lein dros MS Teams. Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion maes o law ynghylch pa sesiynau y gallwch eu mynychu'n bersonol a pha rai y dylech eu mynychu dros Teams.

12.10-13.00

Gwybodaeth Hanfodol - Sesiwn 1

Cyfarfod a gynhelir wyneb yn wyneb a dros MS Teams

Lleoliad wyneb yn wyneb: EL-0.26 Edward Llwyd

Mae’r sesiynau Gwybodaeth Hanfodol yn cael eu cynnal gyda rhai myfyrwyr yn cael eu gwahodd i fynychu'n bersonol ac eraill yn ymuno ar-lein dros MS Teams. Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion maes o law ynghylch pa sesiynau y gallwch eu mynychu'n bersonol a pha rai y dylech eu mynychu dros Teams.

14.00-15.00

Cofrestru Rhan Dau – sesiwn gynghori

Cynghori yn bersonol ac ar MS Teams

I gael cyngor wyneb yn wyneb, dewch i Ystafell Steve Crichter (IP-0.26) yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, neu ymunwch dros MS Teams

Thursday  

30 September 

10.00-11.00

Gwybodaeth Hanfodol - Sesiwn 2

Cyfarfod a gynhelir wyneb yn wyneb a dros MS Teams

Lleoliad wyneb yn wyneb: MP-0.15 Ffiseg

Mae’r sesiynau Gwybodaeth Hanfodol yn cael eu cynnal gyda rhai myfyrwyr yn cael eu gwahodd i fynychu'n bersonol ac eraill yn ymuno ar-lein dros MS Teams. Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion maes o law ynghylch pa sesiynau y gallwch eu mynychu'n bersonol a pha rai y dylech eu mynychu dros Teams.

11.00-12.00

Gwybodaeth Hanfodol - Sesiwn 2

Cyfarfod a gynhelir wyneb yn wyneb a dros MS Teams

Lleoliad wyneb yn wyneb: AS-0.15 Ffiseg

Mae’r sesiynau Gwybodaeth Hanfodol yn cael eu cynnal gyda rhai myfyrwyr yn cael eu gwahodd i fynychu'n bersonol ac eraill yn ymuno ar-lein dros MS Teams. Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion maes o law ynghylch pa sesiynau y gallwch eu mynychu'n bersonol a pha rai y dylech eu mynychu dros Teams.

Friday  

1 October 

11.00-12.00

Gwybodaeth Hanfodol - Sesiwn 3

Cyfarfod a gynhelir wyneb yn wyneb a dros MS Teams

Lleoliad wyneb yn wyneb: HO-C22 Hugh Owen

Mae’r sesiynau Gwybodaeth Hanfodol yn cael eu cynnal gyda rhai myfyrwyr yn cael eu gwahodd i fynychu'n bersonol ac eraill yn ymuno ar-lein dros MS Teams. Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion maes o law ynghylch pa sesiynau y gallwch eu mynychu'n bersonol a pha rai y dylech eu mynychu dros Teams.

12.00-13.00

Gwybodaeth Hanfodol - Sesiwn 3

Cyfarfod a gynhelir wyneb yn wyneb a dros MS Teams

Lleoliad wyneb yn wyneb: HO-C22 Hugh Owen

Mae’r sesiynau Gwybodaeth Hanfodol yn cael eu cynnal gyda rhai myfyrwyr yn cael eu gwahodd i fynychu'n bersonol ac eraill yn ymuno ar-lein dros MS Teams. Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion maes o law ynghylch pa sesiynau y gallwch eu mynychu'n bersonol a pha rai y dylech eu mynychu dros Teams.

16.00-17.30

Trafodaeth Bord Gron Adrannol

Digwyddiad academaidd cyntaf y flwyddyn

Cynhelir ar-lein dros MS Teams

Linc i ymuno â'r sesiwn hon: i'w gadarnhau

 

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Amser

Digwyddiad

Natur digwyddiad/Lleoliad

 

Ymsefydlu Canolog ar gyfer

Myfyrwyr Ymchwil

Cyflwyniad ar-lein

 

Ymsefydlu Canolog ar gyfer

Myfyrwyr Meistr

Cyflwyniad ar-lein

Mawrth 28 Medi

9.30 – 10.15


Croeso cyffredinol i fyfyrwyr uwchraddedig newydd 

Hanfodol ar gyfer pob myfyriwr MA a PhD newydd

Digwyddiad ar-lein  

 

Mawrth 28 Medi 

10.30 - 11.30

Sesiwn gyflwyniadol i fyfyrwyr MA newydd

Hanfodol ar gyfer pob myfyriwr MA newydd

Digwyddiad ar-lein

 

Mercher 30 Medi

14.00 – 16.00

Cofrestru ar fodiwlau

Hanfodol ar gyfer pob myfyriwr MA a PhD newydd 

Digwyddiad ar-lein

Thursday 31 Medi 

9.30 - 11.00

Sesiwn gyflwyniadol i fyfyrwyr PhD newydd

Hanfodol ar gyfer pob myfyriwr PhD newydd

Digwyddiad ar-lein

 

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dychwelyd

Wythnos Groeso yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Llun

27 Medi

Dechrau'r Wythnos Groeso

14.00-15.00

Digwyddiad croeso i fyfyrwyr Rhyngwladol a Chyfnewid

Digwyddiad wyneb yn wyneb

Lleoliad: Prif Neuadd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

14.00-15.00

Cofrestru Rhan Un – sesiwn gynghori

Ymunwch â ni a gofynnwch unrhyw gwestiynau sydd gennych ynghylch y broses gofrestru

Cynghori yn bersonol ac ar MS Teams

I gael cyngor wyneb yn wyneb, dewch i Ystafell Steve Crichter (IP-0.26) yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, neu ymunwch dros MS Teams

Wednesday  

29 September 

10.10-11.00

Gwybodaeth Hanfodol - Sesiwn 1

Cyfarfod a gynhelir wyneb yn wyneb a dros MS Teams

Lleoliad wyneb yn wyneb: EL-0.26 Edward Llwyd

Mae’r sesiynau Gwybodaeth Hanfodol yn cael eu cynnal gyda rhai myfyrwyr yn cael eu gwahodd i fynychu'n bersonol ac eraill yn ymuno ar-lein dros MS Teams. Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion maes o law ynghylch pa sesiynau y gallwch eu mynychu'n bersonol a pha rai y dylech eu mynychu dros Teams.

12.10-13.00

Gwybodaeth Hanfodol - Sesiwn 1

Cyfarfod a gynhelir wyneb yn wyneb a dros MS Teams

Lleoliad wyneb yn wyneb: EL-0.26 Edward Llwyd

Mae’r sesiynau Gwybodaeth Hanfodol yn cael eu cynnal gyda rhai myfyrwyr yn cael eu gwahodd i fynychu'n bersonol ac eraill yn ymuno ar-lein dros MS Teams. Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion maes o law ynghylch pa sesiynau y gallwch eu mynychu'n bersonol a pha rai y dylech eu mynychu dros Teams.

14.00-1500

Cofrestru Rhan Dau – sesiwn gynghori

Cynghori yn bersonol ac ar MS Teams

I gael cyngor wyneb yn wyneb, dewch i Ystafell Steve Crichter (IP-0.26) yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, neu ymunwch dros MS Teams

Thursday  

30 September 

10.00-11.00

Gwybodaeth Hanfodol - Sesiwn 2

Cyfarfod a gynhelir wyneb yn wyneb a dros MS Teams

Lleoliad wyneb yn wyneb: MP-0.15 Ffiseg

Mae’r sesiynau Gwybodaeth Hanfodol yn cael eu cynnal gyda rhai myfyrwyr yn cael eu gwahodd i fynychu'n bersonol ac eraill yn ymuno ar-lein dros MS Teams. Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion maes o law ynghylch pa sesiynau y gallwch eu mynychu'n bersonol a pha rai y dylech eu mynychu dros Teams.

11.00-12.00

Gwybodaeth Hanfodol - Sesiwn 2

Cyfarfod a gynhelir wyneb yn wyneb a dros MS Teams

Lleoliad wyneb yn wyneb: AS-0.15 Ffiseg

Mae’r sesiynau Gwybodaeth Hanfodol yn cael eu cynnal gyda rhai myfyrwyr yn cael eu gwahodd i fynychu'n bersonol ac eraill yn ymuno ar-lein dros MS Teams. Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion maes o law ynghylch pa sesiynau y gallwch eu mynychu'n bersonol a pha rai y dylech eu mynychu dros Teams.

13.00-14.00

Cyfarfod 'croeso nol' i fyfyrwyr yr ail flwyddyn

Cyfarfod ar-lein

Cynhelir ar MS Teams  

Bydd y sesiwn hefyd yn cael ei recordio

14.00-15.00

Cyfarfodydd Tiwtor Personol i fyfyrwyr yr ail flwyddyn

Cynhelir ar-lein dros MS Teams

Byddwch yn cael amser penodol ar gyfer eich cyfarfod a dolen i ymuno â’r cyfarfod MS Teams

Gwener

1 Hydref

11.00-12.00

Gwybodaeth Hanfodol - Sesiwn 3

Cyfarfod a gynhelir wyneb yn wyneb a dros MS Teams

Lleoliad wyneb yn wyneb: HO-C22 Hugh Owen

Mae’r sesiynau Gwybodaeth Hanfodol yn cael eu cynnal gyda rhai myfyrwyr yn cael eu gwahodd i fynychu'n bersonol ac eraill yn ymuno ar-lein dros MS Teams. Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion maes o law ynghylch pa sesiynau y gallwch eu mynychu'n bersonol a pha rai y dylech eu mynychu dros Teams.

12.00-13.00

Gwybodaeth Hanfodol - Sesiwn 3

Cyfarfod a gynhelir wyneb yn wyneb a dros MS Teams

Lleoliad wyneb yn wyneb: HO-C22 Hugh Owen

Mae’r sesiynau Gwybodaeth Hanfodol yn cael eu cynnal gyda rhai myfyrwyr yn cael eu gwahodd i fynychu'n bersonol ac eraill yn ymuno ar-lein dros MS Teams. Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion maes o law ynghylch pa sesiynau y gallwch eu mynychu'n bersonol a pha rai y dylech eu mynychu dros Teams.

12.00-13.00

Cyfarfod 'croeso nol' i fyfyrwyr y drydedd flwyddyn

Cyfarfod ar-lein

Cynhelir ar MS Teams  

Bydd y sesiwn hefyd yn cael ei recordio

13.00-15.30

Cyfarfodydd Tiwtor Personol i fyfyrwyr y flwyddyn olaf

Cynhelir ar-lein dros MS Teams

Byddwch yn cael amser penodol ar gyfer eich cyfarfod a dolen i ymuno â’r cyfarfod MS Teams

16.00-17.30

Trafodaeth Bord Gron Adrannol

Digwyddiad academaidd cyntaf y flwyddyn

Cynhelir ar-lein dros MS Teams

Linc i ymuno â'r sesiwn hon: i'w gadarnhau