Lleoliadau, Cyfnewid a'r Gemau Argyfwng

Lleoliadau

Mae myfyrwyr yn cael profiad ymarferol o fywyd gwleidyddol, cynorthwyo Aelodau'r Senedd neu Aelodau'r Cynulliad yn Nhŷ'r Cyffredin neu Gynulliad Cenedlaethol Cymru am tua 6 wythnos. Mae'r cynllun yn agored i fyfyrwyr ail flwyddyn yn unig. Am fwy o fanylion cysylltwch ag R. Gerald Hughes - Swyddog Cyflogadwyedd.

Tudalen Lleoliadau Seneddol

Ffurflen Gais Cynllun Lleoliadau San Steffan a’r Cynulliad Cenedlaethol 2021

Dylai'r ffurflen hon gael ei chwblhau a'i chyflwyno gyda gweddill y cais, ynghyd â CV, esboniad un dudalen o pam rydych chi am fynd ar y cynllun trwy e-bost at R. Gerald Hughes erbyn 21 Ionawr 2020. Os cewch eich dewis i fynd ymlaen am leoliad, bydd y CV a'r datganiad personol yn cael eu hanfon at ASau/ACau posib. Mae'r ffurflen gais at ddibenion Adrannol yn unig. Bydd pob ymgeisydd yn cael ei hysbysu trwy e-bost erbyn 28 Ionawr 2020 i roi gwybod iddynt a ydynt ar y rhestr fer. Y dyddiad cyfweld dros dro ar gyfer ymgeiswyr ar y rhestr fer yw 5 a 6 Chwefror 2020. Bydd ymgeiswyr sydd wedi'u dewis ar gyfer y cynllun yn cael eu hysbysu yn ystod wythnos 10 Chwefror 2020.

 

Cyfnewid

Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cynnig i fyfyrwyr ar ei gynlluniau gradd israddedig y cyfle i dreulio rhan o'u hastudiaethau mewn prifysgol dramor. Gweler isod rhywfaint o wybodaeth am y cynlluniau cyfnewid  ar brifysgolion rydym wedi sefydlu cysylltiadau â hwy.

Astudio Dramor

Ffurflen gais astudio dramor 2019-20

Cyflwyniad i'r cynllyn cyfnewid tramor (cyflwyniad cyfarfod mis Hydref 2019)

 

Gemau Argyfwng

  Mae'r gemau efelychu argyfwng yn cael eu cynnal bob mis Tachwedd pan fydd myfyrwyr yn chwarae allan argyfwng ffuglen yn seiliedig ar ddigwyddiadau byd-eang cyfoes. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Gemau Argyfwng Elin Royles