Darllenwyr Cysylltiol

Mae'r cynllun mynediad Darllenwyr Cysylltiol, wedi'i atal oherwydd COVID 19.

Efallai fod gan rai aelodau o'r cyhoedd hawl i fenthyca eitemau o'r llyfrgell fel Darllenwyr Cysylltiol, os ydynt o dan gategorïau penodedig.

  • Ar ôl talu ffi chwarterol gall Darllenwyr Cysylltiol fenthyca hyd at 10 eitem (categori benthyca safonol yn unig) am gyfnod o bedair wythnos.
  • Mae'r gwasanaethau llungopïo a benthyca rhwng llyfrgelloedd ar gael hefyd ond mae'n rhaid talu costau ychwanegol.
  • I wneud cais am gardiau Cysyllgiol, fe'ch cynghorir i gysylltu â'r llyfrgell am ymweld.
  • Dylech ddod â llun pasbort gyda chi.
  • Bydd yn rhaid i fyfyrwyr y Brifysgol Agored ddod â thystiolaeth eu bod wedi ymaelodi ar gwrs a thystiolaeth o hyd eu hastudiaethau.
  • Dylai graddedigion Prifysgol Aberystwyth ddod â thystiolaeth o'r flwyddyn y gwnaethant raddio o'r Brifysgol.
  • Ar wahân i fyfyrwyr y Brifysgol Agored ac staff sydd wedi ymddeol, mae'n rhai o'r holl aelodau cysylltiol dalu ffi chwarterol neu flynyddol. I gael rhagor o wybodaeth am ffioedd, gweler y tabl isod neu cysylltwch â ni.

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael i Ddarllenwyr Cysylltiol, gwelir y dudalen yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/associate/

Gall y bobl ganlynol wneud cais am statws Darllenwr Cysylltiol:

Categori defnyddiwr Manylion mynediad Cost Categori PA
Athrawon Mynediad i'r llyfrgell yn unig £30.00 y chwarter/
£120 y flwyddyn
Cysylltiol
Defnyddwyr corfforaethol (ee. CBHC) Mynediad i'r llyfrgell yn unig £30.00 y chwarter/
£120 y flwyddyn
Cysylltiol
Defnyddwyr nad ydynt yn rhan o PA sy'n meddiannu gofod swyddfa ar y campws y Brifysgol ar sail fasnachol Mynediad i'r llyfrgell yn unig £30.00 y chwarter/
£120 y flwyddyn
Cysylltiol
Graddedigion PA (cyn-fyfyrwyr) Mynediad i'r llyfrgell yn unig £15.00 y chwarter Cysylltiol
Israddedigion neu uwchraddedigion o brifysgolion eraill Gweler Mynediad Sconul    
Israddedigion y Brifysgol Agored Mynediad i'r llyfrgell yn unig Dim tâl Cysylltiol
Staff Coleg Ceredigion Mynediad i'r llyfrgell yn unig £30.00 y chwarter/
£120 y flwyddyn
Cysylltiol
Staff CyMAL Mynediad i'r llyfrgell yn unig £30.00 y chwarter/
£120 y flwyddyn
Cysylltiol
Staff Cynfor Llyfrau cymru Mynediad i'r llyfrgell yn unig £30.00 y chwarter/
£120 y flwyddyn
Cysylltiol
Staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru Mynediad i'r llyfrgell yn unig £30.00 y chwarter/
£120 y flwyddyn
Cysylltiol
Staff Prifysgol Aberystwyth sydd wedi ymddeol Mynediad i'r llyfrgell yn unig Dim tâl Cysylltiol
Staff Ysbyty Bronglais Mynediad i'r llyfrgell yn unig £30.00 y chwarter/
£120 y flwyddyn
Cysylltiol
Uwchraddedigion y Brifysgol Agored (trwy gwrs ac ymchwil) Gellir ymuno fel aelod Mynediad Sconul Dim tâl gyda Mynediad Sconul Cysylltiol

Cwblhewch y ffurflen ar-lein er mwyn gwneud cais am cyfrif Darllenwr Cysylltiol:

Staff Prifysgol Aberystwyth sydd wedi ymddeol: Mynediad Darllenwyr Cysylltiol i gyn-aelodau staff sydd wedi ymddeol

Darllenwyr Cysylltiol (aelodau sy'n talu): Darllenwyr Cysylltiol (aelodau sy'n talu)