Grŵp Ffocws Myfyrwyr

Grŵp ffocws myfyrwyr a drefnir gan Gwasanaethau Gwybodaeth sy’n dod â nifer o fyfyrwyr ynghyd trwy gydol y flwyddyn academaidd i drafod gwasanaethau cyfredol a gwasanaethau newydd posibl. Caiff myfyrwyr eu recriwtio trwy gyfathrebu uniongyrchol, ar stondinau yn ffeiriau’r myfyrwyr a thrwy ein cynhaeaf awgrymiadau blynyddol ac Arolygon Defnyddwyr.

Y testunau dan sylw y flwyddyn academaidd diwethaf oedd:

PwncDyddiad
Gwefan y Brifysgol a Phrofi gan Ddefnyddwyr Dydd Mercher 4ydd Hydref 2017
Grŵp Ffocws Llyfrgell Myfyrwyr Ffiseg Dydd Mercher 25ain Hydref 2017
Rhestrau Darllen Aspire Dydd Mercher 8fed Tachwedd 2017
Dysgu Sgiliau Gwybodaeth / Ymwybyddiaeth Hyfforddi ac Effaith Dydd Mercher 22ain Tachwedd 2017
Ydych Chi’n Gwybod am y Cynllun Mwy o Lyfrau Dydd Mercher 6ed Rhagfyr 2017
Ailwampio Llawr D Llyfrgell Hugh Owen a Gofynion Llyfrgell Gyfan Dydd Mercher 7fed Chwefror 2018
Primo, Catalog y Llyfrgell Mercher 21ain Chwefror 2018 
Dadansoddeg Dysgu Wythnos yn Dechrau 5ed Mawrth 2018 
Dirwyon, Cyfnodau Benthyca ac Adnewyddu Awtomatig Wythnos yn Dechrau 19eg Mawrth 2018 
Defnydd Uwchraddedigion Ymchwil neu Staff Academaidd o’r Llyfrgell Wythnos yn Dechrau 2il Ebrill 2018 

Rhagoriaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid a’r Gwasanaethau Gwybodaeth

(lleoliad ystafell hyfforddi E-ddysgu (E3), Llyfrygell Hugh Owen)

Dydd Mercher 25ain Ebrill 2018 (12-1yp)

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn grŵp ffocws Gwasanaethau Gwybodaeth cysylltwch â is-focus@aber.ac.uk.

Mae pob myfyriwr sy’n cymryd rhan mewn grŵp ffocws yn cael lluniaeth yn ogystal â chredyd Cerdyn Aber am bob sesiwn y dônt iddi. Ar eich cais, fe ysgrifennwn lythyr yn cadarnhau eich bod yn cymryd rhan, pe byddech yn hoffi cynnwys hyn yn eich portffolio neu ar eich CV.

Mae sesiynau blaenorol y grŵp ffocws wedi ymdrin â’r pynciau canlynol:

  • ApAber
  • Ymwybyddiaeth hyfforddiant ac effaith/ addysgu sgiliau gwybodaeth
  • Gofynion o ran cymorth ac adnoddau Gwleidyddiaeth Ryngwladol
  • Rhestrau Darllen Aspire
  • Holiaduron Cloriannu Modiwlau
  • Primo
  • Cymorth cyfrwng Cymraeg gan Wasanaethau Gwybodaeth
  • Adnewyddu Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen
  • Mannau llyfrgell Hugh Owen
  • Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid a Gwasanaethau Gwybodaeth