Ffurflen gais am bennod llyfr i Ddysgwyr o bell

Defnyddiwch y ffurflen hon i ofyn am gopïau / sganiau o benodau o lyfrau sydd ddim ar gael yn electronig ac nad ydynt ar gael drwy'r gwasanaeth benthyciadau post.

Mae'r gwasanaeth yma ar gael i fyfyrwyr dysgu o bell ym mhrifysgol Aberystwyth yn unig i gefnogi nodau academaidd y brifysgol ac yn unol â thelerau ein trwydded hawlfraint.

Defnyddir y wybodaeth bersonol a ddarperir gennych ar y ffurflen hon yn unol â rhwymedigaethau Prifysgol Aberystwyth o dan y ddeddfwriaeth diogelu data. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma https://www.aber.ac.uk/cy/is/about/data-protection-information/

Hoffwn dderbyn un copi o'r canlynol, sy'n ofynnol at ddibenion ymchwil neu astudiaeth breifat:

Yr wyf yn datgan: