Ffurflen i Ddysgwyr o Bell wneud cais am gopi o erthygl o gyfnodolyn

Defnyddiwch y ffurflen hon i ofyn am gopïau / sganiau ac erthyglau o gyfnodolion NAD ydynt ar gael yn electronig ac nad ydynt ar gael i'w benthyg. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i fyfyrwyr Dysgu o Bell ym Mhrifysgol Aberystwyth yn unig.

Defnyddir y wybodaeth bersonol a ddarperir ar y ffurflen hon at ddibenion dogfennu’r cais atgynhyrchu hwn ac yn unol â rhwymedigaethau Prifysgol Aberystwyth o dan y ddeddfwriaeth diogelu data. Ceir rhagor o wybodaeth o https://www.aber.ac.uk/cy/infocompliance/policies/dp/

 

Hoffwn dderbyn un copi o'r canlynol, sy'n ofynnol at ddibenion ymchwil neu astudiaeth breifat:

Yr wyf yn datgan: