Ffurflen gais am draethawd ymchwil i Ddysgwyr o bell

Nid yw traethodau ymchwil a gynhaliwyd yn llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth ar gael i'w benthyg - maent ar gyfer ymgynghori yn y Llyfrgell yn unig.

Gall traethodau PhD fod ar gael yn electronig o ETHOS: https://ethos.bl.uk/Home.do

Efallai y bydd rhai traethodau ymchwil eraill ar gail o Borth Ymchwil Aber: https://research.aber.ac.uk

Pan nad yw'r traethawd ymchwil ar gael yn electronig gall,  Myfyrwyr Dysgu o Bell PA nad ydynt yn gallu ymweld â'r Llyfrgell, naill ai:

  • Rhoi cais am y traethawd cyfan drwy fenthyca rhwng llyfrgelloedd trwy eu llyfrgell leol -  defnydd cyfeirio yn unig
  • Rhoi cais am bennod i'w sganio a'i ebostio iddynt.  Cwblhewch y ffurflen isod a gallwn sganio ac e-bostio copi o dudalen gynnwys y traethawd ymchwil i chi fel y gallwch ddewis y bennod yr hoffech i ni ei hanfon atoch.

Defnyddir y wybodaeth bersonol a ddarperir ar y ffurflen hon at ddibenion dogfennu’r cais atgynhyrchu hwn ac yn unol â rhwymedigaethau Prifysgol Aberystwyth o dan y ddeddfwriaeth diogelu data. Ceir rhagor o wybodaeth o :https://www.aber.ac.uk/cy/is/about/data-protection-information/

Hoffwn dderbyn un copi o'r canlynol, sy'n ofynnol at ddibenion ymchwil neu astudiaeth breifat:

Yr wyf yn datgan: