Cais i defnyddio Zoom

Microsoft teams yw'r rhaglen sy'n cydymffurfio â Rheolau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) y brifysgol a gefnogir gan IS ac sydd ar gael i staff a myfyrwyr ar gyfer galwadau fideo, cyfarfodydd ar-lein ac addysgu. Ni ddylid cynnal unrhyw drafodaethau sy'n ymwneud â data personol y tu allan i'r rhaglen yma.

Mae mwy o fanylion am Microsoft Teams ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/en/is/it-services/microsoftteams/

Ni ddylid defnyddio Zoom ar gyfer gweithgareddau addysgu.

Os oes rhesymau technegol neu ymarferoldeb dilys dros ddefnyddio Zoom trwy un o drwyddedau cynnal cyfyngedig y brifysgol, cwblhewch y ffurflen gais canlynol.

Bydd angen i chi gynnwys ffurflen sgrinio asesiad effaith preifatrwydd ac efallai asesiad effaith preifatrwydd llawn. https://www.aber.ac.uk/cy/information-governance/dp/pias/