Gwasanaethau i Ymchwilwyr

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i gynorthwyo staff ac ymchwil uwchraddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn y tudalennau hyn cewch gyngor, gwybodaeth, a dolenni am wasanaethau llyfrgell, manteisio i’r eithaf ar gatalog PRIMO, materion allweddol ar gyfer Cynnyrch Ymchwil, cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a sgiliau, a ffyrdd o gael y wybodaeth ddiweddaraf.

• Os ydych chi’n dysgu efallai y bydd rhywfaint o’r cynnwys ar ein tudalen i Staff Academaidd newydd yn ddefnyddiol. 

• Os ydych chi’n astudio cyrsiau uwchraddedig efallai y bydd ein Gwasanaethau i Fyfyrwyr Uwchraddedig yn arbennig o ddefnyddiol.

 

Y tu mewn i’r llyfrgell

Benthyca a gwneud cais am eitemau, casgliadau arbennig a’ch llyfrgellydd pwnc

 

Gwybodaeth am gyhoeddi Mynediad Agored gwybodaeth am FfRhY


Hyfforddiant CDSYA, sgiliau rheoli data a dyfynnu a chwilio ar y we

 

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc

Manteisio i’r eithaf ar gatalog y llyfrgell, cronfeydd data, ac adnoddau electronig

 

Rhybuddion, rhestrau newyddion, rhwydweithiau cymdeithasol ar gyfer ymchwil a rheoli cyfeiriadau 

 

Ymchwil, Busnes ac Arloesi

Eich Pecyn Adnoddau Ymchwil, dod o hyd i wybodaeth am gyllid, a digwyddiadau ymchwil